WhatsApp buurtpreventie

Steeds meer buren informeren elkaar via WhatsApp buurtpreventie groepen over mogelijk verdachte situaties. Ook in Steenwijkerland zijn al een aantal Buurtapp groepen actief. In deze Buurtapp zijn inwoners met elkaar verbonden, houden in hun buurt een oogje in het zeil en melden verdachte situaties bij de poli­tie en bij elkaar. Op deze manier houdt u de buurt samen veilig!

De Buurtapps werken volgens de SAAR-methode:

 • S - Signaleer: Merk een verdachte situatie op

 • A - Alarmeer: Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat u ziet:

  •  persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht

  •   voertuigkenmerken zoals kleur, merk, type en kenteken

 • - App: Deel uw waarneming met de groep en meld dat u hebt gealarmeerd

 • R - Reageer: Spreek bijvoorbeeld de verdachte persoon aan, mits het veilig is en zonder risico!


Op de website www.wabp.nl kunt u kijken of er in uw buurt al een Buurtapp groep actief is. Ook kunt u hier een nieuwe groep aanmelden.

Borden WhatsApp buurtpreventie

Borden voor WhatsApp buurtpreventie kunnen door de WhatsApp buurtpreventie groepen worden aangevraagd bij de gemeente Steenwijkerland. De WhatsApp groep draagt hiervoor zelf de kosten (€ 50,- per bord).
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De borden worden besteld en geplaatst door de gemeente Steenwijkerland, op aanvraag van een WhatsApp buurtpreventie groep.
 • De WhatsApp groep is verantwoordelijk voor de kosten (€ 50,- per bord) voor aankoop en eventuele vervanging van de borden.
 • Het standaard WhatsApp buurtpreventiebord met de afmetingen 450*200 mm wordt geplaatst.
 • Locaties van WhatsApp buurtpreventieborden zijn beperkt tot de toegangswegen rondom een WhatsApp groep (kern, wijk) en worden vastgesteld in overleg met Plaatselijk Belang en de wegbeheerder.
 • Eventuele schades en verwijdering zijn voor rekening van de WhatsApp groep.

U kunt bij de gemeente stickers ophalen om duidelijk te maken dat er een Buurtapp actief is. De stickers zijn tijdens openingstijden gratis af te halen (zolang de voorraad strekt) bij de balie in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.