Verhuizen

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

Als u uw verhuizing later dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, geldt deze doorgeefdatum als verhuisdatum.

Verhuizing doorgeven

Verhuist er iemand met u mee? U kunt alleen uw partner met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kinderen of ouders meeverhuizen. Als er iemand anders meeverhuist, moet die persoon zelf de verhuizing doorgeven.

U kunt online uw verhuizing doorgeven. Gaat u op kamers wonen? Zorg er dan voor dat u een kopie van het huurcontract digitaal beschikbaar heeft. Deze kunt u uploaden in het online formulier.  

Verhuizing doorgeven

Woont er al iemand op het nieuwe adres? Dan heeft u een verklaring van de bewoner nodig. De bewoner kan online een verklaring invullen. Dit moet gelijktijdig met het doorgeven van de verhuizing. We kunnen de verhuizing pas verwerken als deze verklaring is ingevuld.

Verklaring invullen

Of maak een afspraak om uw verhuizing door te geven.
U neemt mee:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van de bewoner met kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • Als u op kamers gaat wonen: een kopie van het huurcontract
Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden over de periode van 1 jaar naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek melden bij de gemeente. Meer over verhuizen naar het buitenland.

Verhuizen naar Nederland

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer over verhuizen naar Nederland.

Wie kan de verhuizing doorgeven
 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • Ouder voor een inwonend kind;
 • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.
Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Verblijft u in een tehuis of inrichting en u kunt of wilt zich niet inschrijven op het adres hiervan, dan kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.

Instanties die geïnformeerd worden

Als u verhuist, informeert de gemeente de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Pensioenfondsen
 • ROVA (afval)
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Waterschappen
 • Zorgverzekeraar
Afval

Voor de meeste woningen in Steenwijkerland geldt dat er een container is voor groente-, fruit- en tuinafval en een container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Er is geen container voor restafval. Restafval brengt u naar de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer. U heeft een ROVA-pas nodig om deze te openen. De pas hoort bij de woning. Is er geen ROVA-pas aanwezig? Neem dan contact op met ROVA.
Als u wilt weten wanneer de ROVA de containers komt legen, kijk dan op de afvalkalender.
In Steenwijkerland zorgen scholen en verenigingen voor het inzamelen van oud papier.
Wilt u meer informatie over de kosten van afvalinzameling, kijk dan op de pagina over de afvalstoffenheffing.

Uw afvalinzamelingsgegevens worden automatisch overgezet naar uw nieuwe adres binnen de gemeente.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.