Verhuizen naar Nederland

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP).

Langer dan 4 maanden in Nederland

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven? Dan moet u zich inschrijven in de BRP van uw woongemeente.

Korter dan 4 maanden in Nederland?

Als u niet of korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, maar wel een relatie heeft met één of meer Nederlandse overheidsinstellingen (bijvoorbeeld voor tijdelijk werk of pensioen), dan kunt u voor inschrijving en een BSN terecht bij 18 gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Doetinchem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.

Inschrijven

Iedereen die zich wil laten inschrijven, moet zich persoonlijk aan de balie melden. Inschrijving door een gemachtigde is niet mogelijk.

Om u te kunnen inschrijven bij de gemeente moet u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezitten of vreemdeling zijn die in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf);
  • in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • tenminste 4 maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven.

Meenemen

Een geldig identiteitsbewijs, een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
Woont u bij iemand anders in? Neem dan van de hoofdbewoner een schriftelijke verklaring met toestemming tot inschrijving en een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs mee.

Indien van toepassing meenemen:

  • Een geboorteakte;
  • Een huwelijksakte;
  • Een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e);
  • Een geboorteakte van uw kind(eren);
  • Een adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren).
  • U kunt de akte opvragen in het land waar het feit heeft plaatsgevonden.

Buitenlandse akten

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van buitenlandse documenten kunt u contact opnemen met de gemeente.