Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor laden en lossen? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden toestemming ofwel ontheffing krijgen van de gemeente.

U kunt een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen aanvragen bij de gemeente.

In de ontheffing wordt aangegeven via welke weg u de gevaarlijke stoffen mag vervoeren vanaf de aangegeven, speciale route naar het specifieke afleveringspunt.

Aangewezen wegen

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag in principe uitsluitend over wegen die speciaal daarvoor zijn aangewezen door de gemeente, en die zijn voorzien van speciale borden. Rijkswegen zijn per definitie routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bekijk wat de routes zijn binnen de gemeente Steenwijkerland voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren door bijvoorbeeld ontploffing of doordat ze brandbaar, giftig, bijtend of potentieel zelfontbrandend zijn. Voorbeelden zijn ammoniak, lpg, chloor en buskruit.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.