Verkeer en vervoer

Hier vindt u informatie over parkeren, verkeersveiligheid, gladheidbestrijding, gehandicaptenparkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Verkeersveiligheid

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor laden en lossen? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden toestemming ofwel ontheffing krijgen van de gemeente.

 • Parkeren in Steenwijkerland

  Rond de historische centra van Steenwijk, Giethoorn, Blokzijl en Vollenhove zijn diverse parkeerterreinen aangelegd.

 • Parkeerontheffing aanvragen

  Het betaald parkeren is afgeschaft. U heeft geen parkeervergunning meer nodig. Voor de blauwe zone kunt u onder bepaalde voorwaarden een dagontheffing of een parkeerontheffing aanvragen.

 • Ontheffing voetgangerszone binnenstad Steenwijk

  06 februari 2017
 • Gehandicaptenparkeerkaart

 • Gehandicaptenparkeerplaats

 • Openbaar vervoer in Steenwijkerland

  Op weg naar, vanuit en binnen Steenwijkerland. Ons uitgangspunt is: voldoende, toegankelijk en comfortabel openbaar vervoer voor iedereen.

 • Gladheidbestrijding

  De winterperiode vraagt extra oplettendheid van weggebruikers door het ontstaan van gladheid op wegen en fietspaden. De gemeente zorgt voor gladheidbestrijding op het moment dat de weersomstandigheden daar om vragen.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.