Veelgestelde vragen over water, sloten en bruggen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over water, sloten en bruggen

 1. Waar mag ik zwemmen in Steenwijkerland?
 2. Ik vermoed dat er sprake is van botulisme en/of blauwalg. Wat nu?
 3. Er ligt rommel in het water, kan dat verwijderd worden?
 4. Er drijven dode vissen in het water, kunnen deze verwijderd worden?
 5. Er is schade aan de brug, deze functioneert niet meer. Wat nu?
 6. De staat van het onderhoud van de sloot is slecht, er moet gemaaid worden.
 7. Hoe beschermen we onze oevers?

 

 1. Waar mag ik zwemmen in Steenwijkerland?

  Het controleren van de kwaliteit van zwemwater is een taak van de waterschappen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert in de gemeente Steenwijkerland vanaf het voorjaar plassen die door de provincies zijn aangewezen als open zwemwater. Wij adviseren u dan ook om alleen te zwemmen in de door de provincies aangewezen open zwemwateren.
  In Steenwijkerland zijn de volgende wateren door de provincie aangewezen als officieel open zwemwater:

  - Belterwijde west (surfstrand, Giethoorn)
  - Bovenwijde bij het eilandje (Giethoorn)
  - Venegergat (Veneweg, Wanneperveen)
  - Camping De Hoogte (Eesveen)

  Dit zwemwater wordt tweewekelijks door het waterschap gecontroleerd. Er wordt er onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook wordt gekeken naar de aanwezigheid van verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën.

  Voor vragen, klachten of informatie kunt u contact opnemen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Meer informatie en een kaart met zwemwateren en de beoordeling van de diverse locaties is te vinden op de website van het waterschap www.wdodelta.nl en op www.zwemwater.nl.

  Terug naar boven
   

 2. Ik vermoed dat er sprake is van botulisme en/of blauwalg. Wat nu?

  Geef dit zo snel mogelijk door aan Waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoonnummer 088 - 233 12 00. Het waterschap coördineert namelijk de botulismebestrijding en controleert de kwaliteit van zwemwater.

  Meer informatie over botulisme en blauwalg vindt u op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

  Terug naar boven

 3. Er ligt rommel in het water, kan dat verwijderd worden?

  Drijfvuil kunt u melden via het meldingsformulier openbare ruimte.

  Terug naar boven

 4. Er drijven dode vissen in het water, kunnen deze verwijderd worden?

  Meldingen van dode vissen in het water kunt u doorgeven aan waterschap Drents Overijsselse Delta, via telefoonnummer 088 - 233 12 00.

  Terug naar boven

 5. Er is schade aan de brug, deze functioneert niet meer. Wat nu?

  Als bijvoorbeeld de slagbomen niet open gaan en de verkeersdoorstroming wordt belemmerd, kunt u dit melden via telefoonnummer 14 0521. Andere schade (die de verkeersdoorstroming niet belemmert), kunt u doorgeven via het meldingsformulier openbare ruimte.

  Terug naar boven

 6. De staat van het onderhoud van de sloot is slecht, er moet gemaaid worden.

  Als de sloot in gemeentelijk eigendom is, kunt u dit doorgeven via het meldingsformulier openbare ruimte. Wij beoordelen dan of onderhoud noodzakelijk is. Gemeentelijke sloten worden in het najaar (uit)gemaaid.

  Terug naar boven

 7. Hoe beschermen we onze oevers?

  Hoe we onze oevers beschermen staat in het ‘Beleidsplan Oeverconstructies Steenwijkerland 2016 – 2020’. Dit plan is op 27 oktober 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Hieronder leest u de belangrijkste punten.

  Is beschoeiing altijd noodzakelijk?

  Nee, niet overal is beschoeiing nodig. Het hangt af van het gebruik van de grond waar het water aan grenst. En ook van hoe het water wordt gebruikt. Bij vaarwater is beschoeiing bijvoorbeeld altijd noodzakelijk. Door golfslag worden de oevers tenslotte zwaarder belast.

  Wie zorgt voor het onderhoud van beschoeiing?

  De eigenaar van het land waar het water aan grenst is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de beschoeiing. In onze gemeente grenst ongeveer 10 kilometer beschoeiing aan particuliere grond. Heeft u een woning aan het water? Dan ligt de zorg voor de beschoeiing bij u. Het is dan wel goed om te weten of beschoeiing inderdaad nodig is. Onze specialisten ‘water en riolering’ kunnen u vertellen of dat in uw situatie het geval is.

  Grenst uw woning aan vaarwater? Dan zal de gemeente de beschoeiing vervangen als dat nodig is. U hoeft in dat geval niets te doen.

  We brengen onze beschoeiingen op orde

  De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om beschoeiing die niet meer van voldoende kwaliteit is, te vervangen of te repareren. In totaal gaat het om beschoeiing over een lengte van circa 11 kilometer. Een flinke klus die in 2020 zal zijn afgerond. Er is een meerjarenplanning gemaakt wanneer en waar de beschoeiing wordt vervangen.

  Duurzame beschoeiing

  In het verleden werd beschoeiing gemaakt van hout. Dit heeft een levensduur van circa 25 jaar. Tegenwoordig zijn er alternatieve materialen die uiterlijk veel op hout lijken maar een veel langere levensduur hebben. Als we de beschoeiing gaan vervangen, kiezen we dan ook voor deze alternatieve oplossing: een duurzame, kunststof beschoeiing.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over beschoeiingen? Onze specialisten ‘water en riolering’ vertellen u er graag meer over. Zij zijn telefonisch bereikbaar via ons KlantContactCentrum, telefoon 14 0521 (6 cijfers). U kunt ook via het contactformulier contact met ons opnemen.

  Terug naar boven