Veelgestelde vragen over water, sloten en bruggen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over water, sloten en bruggen.

Waar mag ik zwemmen in Steenwijkerland?

Het controleren van de kwaliteit van zwemwater is een taak van de provincies. De provincie Overijssel controleert in de gemeente Steenwijkerland vanaf het voorjaar plassen die door de provincie zijn aangewezen als open zwemwater. Wij adviseren u dan ook om alleen te zwemmen in de door de provincie aangewezen open zwemwateren. In Steenwijkerland zijn de volgende wateren door de provincie aangewezen als officieel open zwemwater:

  •  Belterwijde west (surfstrand, Giethoorn)
  •  Bovenwijde bij het eilandje (Giethoorn)
  •  Venegergat (Veneweg, Wanneperveen)
  •  Camping De Hoogte (Eesveen)

De provincie Overijssel controleert dit zwemwater tweewekelijks. Ze letten op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook kijken ze naar de aanwezigheid van verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën.

Voor vragen, klachten of informatie kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel Meer informatie en een kaart met zwemwateren en de beoordeling van de diverse locaties is te vinden op de website www.zwemwater.nl

Ik vermoed dat er sprake is van botulisme en/of blauwalg. Wat nu?

Geef dit zo snel mogelijk door aan Waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoonnummer 088 - 233 12 00. Het waterschap coördineert namelijk de botulismebestrijding en controleert de kwaliteit van water in sloten, meren en andere wateren.

Meer informatie over botulisme en blauwalg vindt u op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Er ligt rommel in het water. Kan dat verwijderd worden?

Drijfvuil kunt u online melden.

Er drijven dode vissen in het water. Kunnen deze verwijderd worden?

Meldingen van dode vissen in het water kunt u doorgeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoonnummer 088 - 233 12 00.

Er is schade aan de brug. Deze functioneert niet meer. Wat nu?

Als bijvoorbeeld de slagbomen niet open gaan en de verkeersdoorstroming wordt belemmerd, kunt u dit het best melden via telefoonnummer 14 0521. Andere schade (die de verkeersdoorstroming niet belemmert), kunt u online melden.

Het onderhoud van de sloot is slecht, er moet gemaaid worden.

Als de sloot gemeentelijk eigendom is, kunt u dit online melden. Wij beoordelen dan of onderhoud noodzakelijk is. Gemeentelijke sloten worden in het najaar (uit)gemaaid.

Hoe beschermen we onze oevers?

Hoe we onze oevers beschermen staat in het ‘Beleidsplan Oeverconstructies Steenwijkerland 2021 – 2026’. Dit plan is in oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hieronder leest u de belangrijkste punten.

Is beschoeiing altijd noodzakelijk

Nee, niet overal is beschoeiing nodig. Het hangt af van het gebruik van de grond waaraan het water grenst. En ook van hoe het water wordt gebruikt. Bij vaarwater is beschoeiing bijvoorbeeld altijd noodzakelijk. Door golfslag worden de oevers tenslotte zwaarder belast.

Wie zorgt voor het onderhoud van beschoeiing

De eigenaar van het land waaraan het water grenst, is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de beschoeiing. In onze gemeente grenst ongeveer 10 kilometer beschoeiing aan particuliere grond. Heeft u een woning aan het water? Dan ligt de zorg voor de beschoeiing bij u. Het is dan wel goed om te weten of beschoeiing inderdaad nodig is. Onze specialisten ‘water en riolering’ kunnen u vertellen of dat in uw situatie het geval is.

Grenst uw woning aan vaarwater? Dan zal de gemeente de beschoeiing vervangen als dat nodig is. U hoeft in dat geval niets te doen.

We brengen onze beschoeiingen op orde

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om beschoeiing die niet meer van voldoende kwaliteit is, te vervangen of te repareren. In totaal gaat het om beschoeiing over een lengte van circa 8 kilometer. Een flinke klus die in 2026 zal zijn afgerond. Er is een meerjarenplanning gemaakt wanneer en waar de beschoeiing wordt vervangen.

Duurzame beschoeiing

In het verleden werd beschoeiing gemaakt van hout. Dit heeft een levensduur van circa 25 jaar. Tegenwoordig zijn er alternatieve materialen die uiterlijk veel op hout lijken maar een veel langere levensduur hebben. Als we de beschoeiing gaan vervangen, kiezen we dan ook voor deze alternatieve oplossing: een duurzame, kunststof beschoeiing.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beschoeiingen? Onze specialisten ‘water en riolering’ vertellen u er graag meer over. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook via het contactformulier contact met ons opnemen.