Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. 

U kunt online een melding doen.

Spoedeisende meldingen

Heeft u problemen met uw riool? Is er door storm een boom op de weg beland? Ligt er olie op de weg? Voor spoedeisende meldingen kunt bellen met 14 0521. Na sluitingstijd nemen wij alleen actie op meldingen over spoedeisende rioolstoringen en gevaarlijke situaties aan gemeentelijke eigendommen.

Lantaarnpaal kapot

Via de website van Van Gelder (LMS) kunt u doorgeven dat er een lantaarnpaal kapot is. Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.

Fiets gevonden of verloren

Heeft u een (kapotte) fiets gevonden? Of bent u uw fiets verloren? Dan kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl/melding

Schade aan fiets- en wandelnetwerk

MarketingOost Routenetwerken voert het onderhoud van het fiets- en wandelnetwerk in Weerribben-Wieden uit. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren, is MarketingOost Routenetwerken onder meer afhankelijk van meldingen van de gebruikers. Bijvoorbeeld bij een omgevallen routepaaltje of een beschadigd informatiepaneel.

Ontdekt u, of iemand van uw bezoekers, schade aan het netwerk, dan kunt u dit doorgeven via het Meldpunt routes.

Overlast van bedrijven

Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland.

Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u online een klacht indienen.

Stankoverlast houtkachels

Heeft u stankoverlast van houtkachels bij u in de buurt? Dan kunt u online een melding maken bij de Omgevingsdienst IJsselland.