Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 35.000 bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat we deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie moeten ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we of takken ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. Onze eigen medewerkers verzorgen de inspecties. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgingsbedrijven.

Boomveiligheidsinspecties 2022

We controleren elke boom eens in de vijf jaar op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we jaarlijks. In de periode september - oktober van 2022 hebben we de inspecties in De Pol, Eesveen, Kallenkote en Giethoorn uitgevoerd.

Kap en herplant van bomen

Uit de laatste boomveiligheidsinspectie is naar voor gekomen dat een aantal risicobomen ernstige gebreken vertoont en geen goede toekomstverwachting meer heeft. Deze bomen moeten we uit veiligheidsoverwegingen kappen. In totaal gaat het om 238 bomen verspreid over de hele gemeente. Van de 238 te kappen bomen planten we 200 nieuwe bomen terug op dezelfde plek. Voor 38 bomen is er op de huidige plek onvoldoende ruimte of zijn de groei omstandigheden slecht. Op deze plekken planten we geen nieuwe boom.

Bij herplant kijken we of de te planten boom een goede toekomstverwachting krijgt. Onder de grond moet er genoeg ruimte zijn voor de wortels en boven de grond voor de kroon van de boom. Bij een deel van de te kappen bomen is die ruimte er niet en heeft het planten van een boom geen zin. De nieuwe bomen planten we in de periode november - maart.

Via deze link komt u op een speciale webpagina van de gemeente Steenwijkerland. Op deze webpagina kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een roze stip op de kaart (en ook op de stam) worden dit jaar gekapt. 

Snoeiwerkzaamheden in Steenwijk    

Dit jaar worden de bomen in Steenwijk gesnoeid. Via deze link komt u op een speciale webpagina van de gemeente Steenwijkerland. Op deze webpagina kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een rode stip op de kaart snoeien we dit jaar tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden. De snoeiwerkzaamheden worden in de periode september tot en met november uitgevoerd door Dolmans Landscaping Group uit Beilen. Bekijk hier de planning snoeien bomen 2022 (pdf 250 kB)

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg af en leiden we het verkeer om. Deze tijdelijke wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijker Courant huis-aan-huis en op de gemeentelijke website onder ‘wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’. Tevens kunt u op de Twitterpagina van aannemer Dolmans zien waar ze aan het werk zijn.