Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 35.000 bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat we deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie moeten ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we of takken ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen.

Boomveiligheidsinspecties

Onze eigen medewerkers verzorgen de inspecties. Dit gebeurt meestal in de periode september tot oktober. Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we dan jaarlijks.

Kap en herplant van bomen

Als uit de boomveiligheidsinspectie naar voren komt dat een risicoboom ernstige gebreken vertoont en geen goede toekomstverwachting meer heeft dan moeten we uit veiligheidsoverwegingen kappen. Van de te kappen bomen planten we zoveel mogelijk nieuwe bomen terug op dezelfde plek. Soms is er op de huidige plek onvoldoende ruimte of zijn de groeiomstandigheden slecht. Op deze plekken planten we geen nieuwe boom.

Bij herplant kijken we of de te planten boom een goede toekomstverwachting krijgt. Onder de grond moet er genoeg ruimte zijn voor de wortels en boven de grond voor de kroon van de boom. Bij een deel van de te kappen bomen is die ruimte er niet en heeft het planten van een boom geen zin. De nieuwe bomen planten we in de periode november - maart.

Op het Geo-portaal Steenwijkerland kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een roze stip op de kaart (en ook op de stam) worden dit jaar gekapt. 

Onderhoud van bomen

Het onderhoud van de bomen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van bomen.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg af en leiden we het verkeer om. Deze tijdelijke wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijker Courant huis-aan-huis en op de gemeentelijke website onder ‘wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’.