Wegen en groen

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen en wegen.

In het Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte (pdf, 802 kb) staat het onderhoudsniveau beschreven voor de openbare ruimte in Steenwijkerland. De NoordWestGroep voert het onderhoud uit. Ze maaien de gazons, houden de plantsoenen schoon, reinigen verkeersborden en bankjes en bestrijden onkruid op verharding. Zij doen dit op basis van een beeldbestek. Dit houdt in dat alles moet voldoen aan een afgesproken beeldkwaliteit.

Bermen en sloten

Tussen de verschillende kernen in Steenwijkerland liggen veel wegen. Langs deze wegen ligt ongeveer 250 hectare bermen en ongeveer 400 km sloten. De bermen maaien we in juni en september. De gemeentelijke sloten maken we schoon tussen half september en begin november. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Mankementen aan en in de openbare ruimte kunt u online melden.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over wegen, bermen en openbare verlichting
Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen
Veelgestelde vragen over bladkorven