Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 36.000 bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat we deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie moeten ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we of takken ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. Onze eigen medewerkers verzorgen de inspecties. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgingsbedrijven.

Boomveiligheidsinspecties 2024

We controleren elke boom eens in de vijf jaar op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we dan jaarlijks. In de periode juni - oktober 2024 voeren we inspecties uit in het gebied Blokzijl, Kuinre Ossenzijl, Scheerwolde en de Gieterse Polder.

Snoeiwerkzaamheden in 2024

Dit jaar worden de bomen in het gebied van Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove gesnoeid. Op het Geo-portaal Steenwijkerland kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart:

  • Bomen met een oranje stip op de kaart zijn de jongere bomen. De bomen worden gesnoeid door de medewerkers van de gemeente Steenwijkerland;
  • Bomen met een rode stip op de kaart snoeien we dit jaar tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Deze snoeiwerkzaamheden zullen dit jaar worden uitgevoerd door Roel Timmerman B.V. in de periode augustus tot en met november.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg af en leiden we het verkeer om. Deze tijdelijke wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijker Courant huis-aan-huis en op de gemeentelijke website onder ‘wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’. Tevens kunt u op de projectpagina van aannemer Roel Timmerman B.V. zien waar ze aan het werk zijn.