Openbare ruimte in conditie

Op 18 december 2007 heeft de gemeenteraad de integrale visie op de openbare ruimte vastgesteld. Deze visie gaat uit van gedifferentieerd ontwerpen, inrichten, beheren en onderhouden vanuit het principe dat alle openbare ruimte schoon, heel en veilig is, maar waarin sommige hotspots extra kwaliteit verdienen. Welke plekken dit zijn en wat dan die extra kwaliteit inhoudt, daarvoor worden in dit stuk de kaders aangegeven. Over het 'hoe' worden vervolgstappen voorgesteld.
 
Zie ook het document Openbare ruimte in conditie (pdf, 15MB).