Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand online aanvragen bij de gemeente. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
Ook kunt u schriftelijk een uittreksel burgerlijke stand schriftelijk aanvragen (pdf, 222 KB).

Of maak een afspraak of kom langs om een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan te vragen. Bekijk onze openingstijden.
Naar de balie neemt u mee:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte
  • huwelijk of partnerschapsregistratie
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
  • overlijden

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

U kunt alleen een uittreksel aanvragen van een gebeurtenis die op uzelf betrekking heeft.
Voor zaken in het buitenland kunt u een internationaal uittreksel aanvragen (alleen mogelijk voor geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden).

Kosten

€ 13,40

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.