Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand online aanvragen bij de gemeente. U logt in met DigiD en betaalt met iDeal. U krijgt het afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Of maak een afspraak om een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan te vragen.
U neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte
  • huwelijk of partnerschapsregistratie
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
  • overlijden

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

U kunt alleen een uittreksel aanvragen van een gebeurtenis die op uzelf betrekking heeft.
Voor zaken in het buitenland kunt u een internationaal uittreksel aanvragen (alleen mogelijk voor geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden).

Kosten

Uittreksel Burgerlijke Stand (ook internationaal): € 16,60
Meertalig uittreksel Burgerlijke Stand: € 21,20

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.