Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand online aanvragen bij de gemeente. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte;

  • huwelijk of partnerschapsregistratie;

  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;

  • overlijden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen voor zaken in het buitenland (alleen mogelijk voor geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden).

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor bij de balie van de gemeente terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

Kosten

In het tarievenoverzicht burgerzaken kunt u bekijken welke kosten er verbonden zijn aan een afschrift of uittreksel van burgerlijke stand.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan te vragen.

Afspraak maken

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een uittreksel burgerlijke stand aanvragen (pdf, 244 KB).

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Vragen

Voor meer informatie over het afschrift of uittreksel burgerlijke stand kunt u contact opnemen met de gemeente.