Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand online aanvragen bij de gemeente. U logt in met DigiD, betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Soorten afschriften en uittreksels

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte
  • huwelijk of partnerschapsregistratie
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
  • overlijden

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

U kunt alleen een uittreksel aanvragen van een gebeurtenis die op uzelf betrekking heeft.
Voor zaken in het buitenland kunt u een internationaal uittreksel aanvragen (alleen mogelijk voor geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden).

Kosten

€ 13,40

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken om een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan te vragen.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een uittreksel burgerlijke stand aanvragen (pdf, 222 KB).

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
  • Geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Vragen

Voor meer informatie over het afschrift of uittreksel burgerlijke stand kunt u contact opnemen met de gemeente.