Formele veranderingen in het buitenland

Hebben binnen uw gezin formele veranderingen in het buitenland plaatsgevonden? Dan moet u deze laten registreren bij de gemeente. Formele veranderingen zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een echtscheiding, een geboorte of overlijden, erkenning of adoptie van een kind of een naamswijziging.

Registreren

De formele veranderingen in het buitenland laat u registreren aan de balie van de gemeente.
U neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Het originele buitenlandse document
  • Indien nodig: een vertaling van het document, opgesteld door een erkende vertaler

De formele verandering moet ook in het betreffende land volgens de daar geldende wetgeving zijn vastgelegd. Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Documenten uit bepaalde landen moeten voorzien zijn van een legalisatie of apostille.