Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan andere instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Verzoek indienen 

U kunt online een verzoek indienen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven.

Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen

Het gaat dan om informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een verzoek? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.