Inleveren buitenlandse brondocumenten

De gemeente werkt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP) als u een akte of een document heeft uit het buitenland. Deze akten en documenten noemen wij brondocumenten. Ze zijn namelijk de bron voor registraties (zoals de Basisregistratie Personen) en andere documenten (zoals paspoorten, rijbewijzen, e.d.).

Voorbeelden van akten zijn:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
 • adoptie-akte
 • akte van naamswijziging
 • erkenningsakte

Voorbeelden van documenten zijn:

 • verklaring van burgerlijke staat
 • verklaring van nationaliteit

Inleveren documenten

Maak een afspraak om de originele buitenlandse documenten in te leveren aan de balie van de gemeente. Bekijk onze openingstijden. U krijgt van ons een bewijs mee. Wij controleren of de documenten echt zijn en aan bepaalde eisen voldoen zoals legalisatie en apostille. Alleen dan zijn de documenten in Nederland geldig en zegt iets over de herkomst en echtheid van een document. Ze bewijzen:

 • dat het document door de juiste instantie/persoon is afgegeven
 • dat de handtekening op het document ook echt van degene is die op het document vermeld staat

U neemt mee:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument)
 • Het document dat ingeleverd moet worden

Legalisatie

Voor legalisatie zijn meerdere stempels van verschillende instanties nodig. Hoe u een document laat legaliseren leest u op de website van de Rijksoverheid.

Apostille

Een apostille is een stempel als bewijs van echtheid van een document. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Bij een document uit één van deze landen is de apostillestempel meestal voldoende. Meer informatie over een apostillestempel.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.