Waarmerken kopie van document

U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken. Met dit waarmerk geeft de gemeente aan dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid van het originele document.

Aanvragen

Maak een afspraak om een kopie van een document te waarmerken. De gemeente waarmerkt de kopie van het document direct. U kunt het meteen meenemen.

U neemt mee:

  • Het originele document
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken (zoals een brief van een officiële instantie)
  • Geld: u betaalt voor het waarmerken met pin of contant

Diploma’s en getuigschriften

De gemeente waarmerkt geen kopieën van diploma’s en getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.

Kosten

€ 7,05

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.