Subsidies voor verenigingen en organisaties

We hebben verschillende subsidies beschikbaar voor initiatieven en activiteiten. Wilt u meer weten of bespreken of uw initiatief past bij een van de regelingen? Neem dan contact met ons op.

 • Subsidie voor sport

  Verenigingen en organisaties in Steenwijkerland kunnen een sportsubsidie of een eenmalige/projectsubsidie aanvragen. De sportsubsidie is gebaseerd op het ledenaantal.

 • Subsidie Gezond in Steenwijkerland

  Natuurlijk wil iedereen gezond zijn en blijven. Een goede gezondheid is tenslotte ontzettend belangrijk. Die goede gezondheid is niet gelijk over de bevolking verdeeld. Er is een landelijke regeling om gezondheidsverschillen te verkleinen: Gezond in de Stad (GIDS). Ook onze gemeente doet hieraan mee. Dat betekent dat we geld van het Rijk krijgen om gezonde plannen te stimuleren.

 • Subsidie voor sportevenement

  Wilt u samen met anderen een groot sportevenement organiseren? Met de sportevenementensubsidie kunt u hiervoor een financieel steuntje in de rug krijgen.

 • Subsidie frisse start

  Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten waarbij ‘elkaar ontmoeten en het vergroten van binding en betrokkenheid’ centraal staat. Dat kunnen activiteiten zijn op buurt- of wijkniveau óf bijvoorbeeld activiteiten voor vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.

 • Subsidie Steenwijkerland sport door

  Vanuit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord is er een subsidie beschikbaar die uw sportclub kan stimuleren om een sportactiviteit voor onze inwoners te organiseren. Per club kan maximaal €750,- worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 3 november 2022.

 • Subsidie Vitaliteitsfonds

  Tot nu toe werd het Vitaliteitsfonds als noodfonds ingezet voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen waren gekomen. Met de uitbreiding van het vitaliteitsfonds kan er nu ook een aanvraag worden gedaan voor uitbreiding of verbetering van het aanbod. Op 15 februari heeft het college van B&W besloten om de termijn om een aanvraag in te kunnen dienen te verlengen tot en met 31 maart 2022.

 • Duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties

  Voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Steenwijkerland hebben we een duurzaamheidslening voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. Het geld is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, LED verlichting of isolatie. De leningen bedragen minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.