Subsidie sportevenement

Wilt u samen met anderen een groot sportevenement organiseren? Met de sportevenementensubsidie kunt u hiervoor een financieel steuntje in de rug krijgen.

Aanvragen

U kunt de sportevenementensubsidie online aanvragen.

Sportevenementensubsidie aanvragen

Wat zijn de spelregels

Er zijn een aantal spelregels om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • Het sportevenement brengt inwoners van Steenwijkerland in beweging.
  • Het sportevenement is in de gemeente Steenwijkerland.
  • De activiteiten van het sportevenement zijn uitgebreider dan de (verenigings)activiteiten van de organisatie.
  • U organiseert het evenement samen met andere partijen en vrijwilligers.
  • We vergoeden maximaal 50% van de kosten van het evenement, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag.

Daarnaast moet het sportevenement voldoen aan een van de onderstaande regels:

  • U promoot de gemeente Steenwijkerland en haar mooie omgeving .
  • Het sportevenement heeft bijzondere aandacht voor groepen waarvoor deelname niet vanzelfsprekend is.
  • Het sportevenement heeft een vernieuwend karakter.
  • Het sportevenement is fysiek toegankelijk voor zoveel mogelijk inwoners van Steenwijkerland.

Bekijk voor meer informatie de Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020.

Wat moet u na afloop doen

Heeft u subsidie gekregen? Dan moet u binnen 8 weken na het sportevenement een (foto en/of video) verslag aanleveren. Wat u nog meer moet aanleveren leest u in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland.

Hoeveel geld is er beschikbaar

Voor sportevenementen is € 39.500,- beschikbaar in 2024. Het budget van 2024 is vrijwel volledig gereserveerd. Nieuwe aanvragen voor kalenderjaar 2025 zijn welkom, maar worden pas in het najaar van 2024 beoordeeld.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.