Evenement organiseren

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Evenementenkalender

We vragen u om uw evenement alvast aan te melden voor de evenementenkalender van 2024. Deze kalender geeft een overzicht van alle evenementen die bij de gemeente Steenwijkerland bekend zijn. Ook wordt de kalender gebruikt om een capaciteitsplanning te maken voor de hulpdiensten. 

Let op: het gaat hierbij alleen om een vooraankondiging. Dit betekent dat u nog wel een vergunning moet aanvragen voor het evenement of een melding moet doen.

Aanmelden evenement

U kunt uw evenement online aanmelden.

Evenement aanmelden

We plaatsen uw evenement dan op de evenementenkalender 2024

Melden of vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Er zijn meer dan 1000 personen aanwezig.
 • Het evenement begint voor 7.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur.
 • Er is muziek (geen achtergrondmuziek).
 • De objecten zoals een podium, kraam of snackwagen zijn groter dan 10 m2. Of er is een tent die groter is dan 50 m2.
 • De wegen worden afgesloten voor het verkeer of hulpdiensten.

Regels

Altijd melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in ieder geval het evenement melden. Dit doet u minimaal 21 dagen voordat het evenement plaatsvindt.

Evenement melden

Als u een klein evenement organiseert, moet u de direct omwonenden hierover informeren.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Vergunning aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen voor uw evenement? Vraag dan de vergunning minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt aan. Voor grote evenementen zoals gondelvaarten, bloemencorso’s en grootschalige muziekfestivals is het verstandig om minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement de vergunning aan te vragen.
U kunt uw vergunning online aanvragen.

Evenementenvergunning aanvragen

U moet verschillende bijlagen indienen bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: dien de aanvraag op tijd en volledig in. Wij kunnen de aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Kosten

De kosten voor het behandelen van de aanvraag van een evenementenvergunning zijn € 47,90.

Meer nodig voor uw evenement

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

Er zijn voorwaarden verbonden aan de uitleen van gemeentelijke evenementenmaterialen. Deze kunt u vinden in de voorwaarden voor de uitleen van gemeentelijke evenementenmaterialen (PDF, 136 KB)

Afval bij evenementen

De gemeente vindt het belangrijk dat er tijdens het evenement zo weinig mogelijk afval vrij komt. En dat afval zoveel mogelijk wordt gescheiden. Ook gelden vanaf 1 januari 2024 in Nederland nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpplastic (single use plastic) bij evenementen. Bekers en voedselverpakkingen gebruiken we opnieuw of worden gerecycled. Dit kan als ze helemaal of voor een deel uit plastic bestaan. 

Wat betekent dit voor het evenement?

Zorg ervoor dat er voldoende afvalbakken zijn waarin bezoekers hun afval kwijt kunnen. Maar bestel er niet te veel. Kijk kritisch naar het aantal en de grootte van de containers. Elke geplaatste container kost geld, ook als deze leeg blijft. Let ook op de mogelijkheden om afval te scheiden. ROVA haalt het afval op. Verderop leest u hoe u dit regelt. De gemeente betaalt op dit moment nog de kosten. U bent verantwoordelijk voor het uiteindelijk schoon en netjes achterlaten van het terrein. De rekening van het schoonmaken is voor de organisator. 

Hoe schakelt u ROVA in?

Aanvragen stuurt u minimaal 2 weken voordat u de containers wilt gebruiken naar planningregioijsselvecht@rova.nl met inde CC: pvhien@rova.nl. Geef per e-mail de informatie van 1 evenement door.
Let op! Komt uw aanvraag te laat binnen bij ROVA? Dan haalt ROVA geen afval op. U moet dit dan zelf regelen en betalen.

Wat moet er in de aanvraag staan?

Stuur de volgende informatie mee in de aanvraag:

 • Naam evenement;
 • Locatie evenement;
 • Datum evenement;
 • Welke soort en het aantal containers (240 liter minicontainer of 1100 liter rolcontainer);
 • Naam en telefoonnummer contactpersoon evenement.

Geef ook aan:

 • Hoe en waar u het aantal aangevraagde containers wilt gebruiken;
 • Wat u doet om zo min mogelijk afval te krijgen;
 • Welke maatregelen u neemt om afval te scheiden (papier, glas en plastic);
 • Welke maatregelen u neemt om zo min mogelijk wegwerpplastic (single use plastic) te gebruiken.

Regels afvoer afval

Let voor het juist afvoeren van het afval op het volgende:

 • De containers worden geleverd op woensdagen;
 • Alleen het afval van het evenement wordt afgevoerd. Er mag geen ander afval tussen zitten;
 • Sluit gevulde (mini)containers af met een deksel;
 • Open containers worden op de maandag na het evenement geleegd. Zet containers op tijd klaar op één plek. Zorg dat die plek voor een vrachtauto bereikbaar is;
 • De lege containers worden de woensdag na het evenement meegenomen. Zorg ervoor dat er geen nieuw afval in de containers komt.

Let op! Door u aan bovenstaande regels te houden, voorkomt u dat u extra kosten maakt.

Goed om te weten

Veiligheid

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement.
Meer informatie:

Provinciale wegen

Wilt u een evenement organiseren op de provinciale wegen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

Wet natuurbescherming - uitstoot van stikstof

Als u een buitenevenement organiseert, kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten.
Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in dit kader. Zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. 

Heeft een ecologisch deskundige bepaald dat er beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn ter plaatse of nabij de locatie van het evenement of vindt uw evenement plaats in een natuurgebied? Mogelijk heeft u een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. 

Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat u de activiteiten die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 

Meer informatie
Meer informatie over de Wet natuurbescherming kunt u vinden op de site van provincie Overijssel.
 
Contactgegevens provincie Overijssel voor Wet natuurbescherming
Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

UITagenda Weerribben-Wieden

In Steenwijkerland is het culturele aanbod heel rijk en divers. Er zijn meerdere musea met soms wisselende tentoonstellingen, stadswandelingen door o.a. Blokzijl, Vollenhove of Steenwijk -met of zonder gids- en een agenda die vol staat met kleurrijke culturele evenementen.

Het aanbod is gebundeld te vinden op de website: www.visitweerribbenwieden.com/agenda Via deze website kunt u uw evenement extra onder de aandacht brengen.
U kunt uw evenement online aanmelden voor deze agenda.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.