Evenement organiseren

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Evenementenkalender 2021

Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen niet doorgegaan in 2020. Of en welke coronamaatregelen er in 2021 gelden weten we op dit moment nog niet. Wel zijn we alvast bezig met het maken van een evenementenkalender voor 2021. Deze kalender wordt gebruikt om een capaciteitsplanning te maken voor de hulpdiensten. Daarom vragen we u om uw evenement alvast aan te melden.

Let op: het gaat hierbij alleen om een vooraankondiging. Dit betekent dat u nog wel een vergunning moet aanvragen voor het evenement of een melding moet doen.

Aanmelden evenement

U kunt uw evenement online aanmelden. We plaatsen uw evenement dan op de evenementenkalender (pdf, 168 KB).

Evenement organiseren in coronatijd

Regels tot 30 juni 2021

Evenementen zijn op dit moment nog niet toegestaan. Op dit moment is het onbekend wanneer deze weer mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Wel willen wij organisatoren alvast in de gelegenheid stellen om hun aanvraag in te dienen.

Maatregelen evenementen binnen en buiten

Voor zowel binnen als buiten geldt dat u als organisator de volgende maatregelen moet nemen:

 • Zorg voor een goede doorstroming en dat de bezoekersstromen gescheiden zijn. Dit geldt ook voor het gebruik van sanitaire voorzieningen.
 • Zorg ervoor dat er voldoende hygiënemaatregelen zijn getroffen en dat de bezoekers deze in acht nemen. Dit om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.
 • Zorg ervoor dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Regels vanaf 30 juni 2021

Vanaf 30 juni 2021 zijn evenementen onder voorwaarden weer mogelijk.

Evenementen met coronatoegangsbewijzen
 

 • U organiseert het evenement op een afgesloten locatie
 • Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom
 • Voor bezoekers ouder dan 12 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht
 • Aan medewerkers wordt dringend geadviseerd een zelftest af te nemen
 • Heeft iemand na het evenement (lichte) klachten dan wordt dringend geadviseerd om op dat moment bij de GGD een coronatest te laten doen
 • Zowel reserveren als een gezondheidscheck zijn verplicht. De gezondheidscheck moet maximaal 4 uur voor binnenkomst van het evenement gedaan zijn
 • Voor een evenement geldt 100% van de bezoekerscapaciteit
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht
 • Evenement duurt maximaal 24 uur
 • Maximaal 25.000 bezoekers per evenement
 • Overnachtingen zijn toegestaan

Voor een coronatoegangsbewijs moeten bezoekers zich maximaal 40 uur voor binnenkomst laten testen of een vaccinatie- of herstelbewijs hebben van maximaal 6 maanden oud.

Evenementen geplaceerd zonder coronatoegangsbewijzen

In de categorie vallen evenementen waarbij geen sprake is van doorstroming. Te denken valt aan muziekevenementen of theatervoorstellingen in de buitenlucht.

 • De bezoekerscapaciteit is afhankelijk van de grootte van de ruimte. We wachten momenteel op een formule zodat dit berekent kan worden
 • Bezoekers moeten zich registereren en een gezondheidscheck verplicht. De gezondheidscheck moet maximaal 4 uur voor binnenkomst gedaan zijn
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht

Evenementen doorstroom zonder coronatoegangsbewijzen

In deze categorie vallen evenementen waarbij sprake is van doorstroming. Te denken valt aan een kermis of een braderie.

 • Bezoekerscapaciteit afhankelijk van de grootte van de ruimte, 1 persoon per 5 m²
 • 1,5 meter afstand houden verplicht
 • Werken met gescheiden bezoekersstromen
 • Als verplaatsing binnen mogelijk is dan zijn mondkapjes verplicht
 • Aan medewerkers wordt dringend geadviseerd een zelftest af te nemen

Regels vanaf 29 juli 2021 (voorlopige datum)

Evenementen met coronatoegangsbewijzen

 • U organiseert het evenement op een afgesloten locatie
 • Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom
 • Voor bezoekers ouder dan 12 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht
 • Aan medewerkers wordt dringend geadviseerd een zelftest af te nemen
 • Heeft iemand na het evenement (lichte) klachten dan wordt dringend geadviseerd om op dat moment bij de GGD een coronatest te laten doen
 • Zowel reserveren als een gezondheidscheck zijn verplicht. De gezondheidscheck moet maximaal 4 uur voor binnenkomst van het evenement gedaan zijn
 • Voor een evenement geldt 100% van de bezoekerscapaciteit en geen vooraf gesteld maximum
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht
 • Meerdaagse evenementen zijn toegestaan.Voor bezoekers geldt dat een tussentijdse coronatest verplicht is.
 • Overnachtingen bij een meerdaags evenement zijn toegestaan.

Voor een coronatoegangsbewijs moeten bezoekers zich maximaal 40 uur voor binnenkomst laten testen of een vaccinatie- of herstelbewijs hebben van maximaal 6 maanden oud.

Coronaplan

Wilt u een evenement organiseren waarvoor u een vergunning aan moet vragen? Dan moet u ook een coronaplan aanleveren. Daarin schrijft u hoe het evenement voldoet aan de landelijke coronaregels. Ook geeft u aan hoe u ervoor zorgt dat deze tijdens het evenement worden nageleefd en hoe u deze op het evenemententerrein kenbaar maakt. In de handleiding coronaplan voor evenementen (pdf, 102 KB) leest u hoe u een coronaplan kunt maken. 

Coronaprotocollen kunt u vinden op de website evenementenbouwers.org.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u ook meer informatie vinden over het organiseren van evenementen. In het openingsplan van het kabinet ziet u welke maatregelen er zijn aangepast.

Nieuwe en het verplaatsen van evenementen

Vanuit de hulpdiensten is het bericht gekomen dat voor evenementen waarvoor de inzet van hulpdiensten noodzakelijk is, het geen vanzelfsprekendheid is dat evenementen naar een later moment in 2021 verplaatst kunnen worden. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden. Ditzelfde geldt voor nieuwe evenementen. Hier zal geen toestemming voor gegeven worden als de inzet van hulpdiensten noodzakelijk is.

Informatie Rijksoverheid

Melden of vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Er zijn meer dan 1000 personen aanwezig.
 • Het evenement begint voor 7.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur.
 • Er is muziek (geen achtergrondmuziek).
 • De objecten zoals een podium, kraam of snackwagen zijn groter dan 10 m2. Of er is een tent die groter is dan 50 m2.
 • De wegen worden afgesloten voor het verkeer of hulpdiensten.
Altijd melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in ieder geval het evenement melden. Dit doet u minimaal 21 dagen voordat het evenement plaatsvindt.

Als u een klein evenement organiseert, moet u de direct omwonenden hierover informeren.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Vergunning aanvragen

Gaat het om een nieuw evenement? Of om een groot evenement zoals een bloemencorso of een meerdaags muziekevenement? Vraag dan de vergunning minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt aan.
In alle andere gevallen is minimaal 4 weken voordat het evenement plaatsvindt voldoende.  

U kunt uw vergunning online aanvragen.

U moet verschillende bijlagen indienen bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: dien de aanvraag op tijd en volledig in. Wij kunnen de aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Kosten

€ 45,-

Meer nodig voor uw evenement

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

Goed om te weten

Veiligheid

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement.
Meer informatie:

Provinciale wegen

Wilt u een evenement organiseren op de provinciale wegen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

Wet natuurbescherming

Wilt u een evenement organiseren in een natuurgebied of in een gebied met beschermde planten/dieren? Neem dan contact op met de provincie Overijssel.

UITagenda Weerribben-Wieden

In Steenwijkerland is het culturele aanbod heel rijk en divers. Er zijn meerdere musea met soms wisselende tentoonstellingen, stadswandelingen door o.a. Blokzijl, Vollenhove of Steenwijk -met of zonder gids- en een agenda die vol staat met kleurrijke culturele evenementen.

Het aanbod is gebundeld te vinden op de website: www.visitweerribbenwieden.com/agenda Via deze website kunt u uw evenement extra onder de aandacht brengen.
U kunt uw evenement online aanmelden voor deze agenda.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.