Evenement organiseren

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Evenementenkalender

Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen niet doorgegaan in 2021. Wij gaan ervan uit dat in 2022 evenementen in hun normale omvang weer gehouden mogen worden. We vragen u om uw evenement alvast aan te melden voor de evenementenkalender van 2022. Deze kalender wordt gebruikt om een capaciteitsplanning te maken voor de hulpdiensten. 

Let op: het gaat hierbij alleen om een vooraankondiging. Dit betekent dat u nog wel een vergunning moet aanvragen voor het evenement of een melding moet doen.

Aanmelden evenement

U kunt uw evenement online aanmelden. We plaatsen uw evenement dan op de evenementenkalender 2022 (pdf, 166 KB).

Evenement organiseren in coronatijd

De actuele informatie en regelgeving voor het organiseren van evenementen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Coronaplan

Wilt u een evenement organiseren waarvoor u een vergunning aan moet vragen? Dan moet u ook een coronaplan aanleveren. Daarin schrijft u hoe het evenement voldoet aan de landelijke coronaregels. Ook geeft u aan hoe u ervoor zorgt dat deze tijdens het evenement worden nageleefd en hoe u deze op het evenemententerrein kenbaar maakt. In de handleiding coronaplan voor evenementen (pdf, 102 KB) leest u hoe u een coronaplan kunt maken. 

Coronaprotocollen kunt u vinden op de website evenementenbouwers.org.

Nieuwe en het verplaatsen van evenementen

Vanuit de hulpdiensten is het bericht gekomen dat voor evenementen waarvoor de inzet van hulpdiensten noodzakelijk is, het geen vanzelfsprekendheid is dat evenementen naar een later moment in 2022 verplaatst kunnen worden. Dit zal per geval beoordeeld moeten worden. Ditzelfde geldt voor nieuwe evenementen. Hier zal geen toestemming voor gegeven worden als de inzet van hulpdiensten noodzakelijk is.

Melden of vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Er zijn meer dan 1000 personen aanwezig.
  • Het evenement begint voor 7.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur.
  • Er is muziek (geen achtergrondmuziek).
  • De objecten zoals een podium, kraam of snackwagen zijn groter dan 10 m2. Of er is een tent die groter is dan 50 m2.
  • De wegen worden afgesloten voor het verkeer of hulpdiensten.
Altijd melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in ieder geval het evenement melden. Dit doet u minimaal 21 dagen voordat het evenement plaatsvindt.

Als u een klein evenement organiseert, moet u de direct omwonenden hierover informeren.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Vergunning aanvragen

Gaat het om een nieuw evenement? Of om een groot evenement zoals een bloemencorso of een meerdaags muziekevenement? Vraag dan de vergunning minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt aan.
In alle andere gevallen is minimaal 4 weken voordat het evenement plaatsvindt voldoende.  

U kunt uw vergunning online aanvragen.

U moet verschillende bijlagen indienen bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: dien de aanvraag op tijd en volledig in. Wij kunnen de aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Kosten

€ 45,75

Meer nodig voor uw evenement

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

Goed om te weten

Veiligheid

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement.
Meer informatie:

Provinciale wegen

Wilt u een evenement organiseren op de provinciale wegen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

Wet natuurbescherming

Wilt u een evenement organiseren in een natuurgebied of in een gebied met beschermde planten/dieren? Neem dan contact op met de provincie Overijssel.

UITagenda Weerribben-Wieden

In Steenwijkerland is het culturele aanbod heel rijk en divers. Er zijn meerdere musea met soms wisselende tentoonstellingen, stadswandelingen door o.a. Blokzijl, Vollenhove of Steenwijk -met of zonder gids- en een agenda die vol staat met kleurrijke culturele evenementen.

Het aanbod is gebundeld te vinden op de website: www.visitweerribbenwieden.com/agenda Via deze website kunt u uw evenement extra onder de aandacht brengen.
U kunt uw evenement online aanmelden voor deze agenda.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.