Evenement organiseren

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Melden of vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Er zijn meer dan 1000 personen aanwezig.
  • Het evenement begint voor 7.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur.
  • Er is muziek (geen achtergrondmuziek).
  • De objecten zoals een podium, kraam of snackwagen zijn groter dan 10 m2. Of er is een tent die groter is dan 50 m2.
  • De wegen worden afgesloten voor het verkeer of hulpdiensten.
Altijd melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in ieder geval het evenement melden. Dit doet u minimaal 21 dagen voordat het evenement plaatsvindt.

Als u een klein evenement organiseert, moet u de direct omwonenden hierover informeren.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Vergunning aanvragen

Gaat het om een nieuw evenement? Of om een groot evenement zoals een bloemencorso of een meerdaags muziekevenement? Vraag dan de vergunning minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt aan.
In alle andere gevallen is minimaal 4 weken voordat het evenement plaatsvindt voldoende.  

U kunt uw vergunning online aanvragen.

U moet verschillende bijlagen indienen bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: dien de aanvraag op tijd en volledig in. Wij kunnen de aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Kosten

€ 43,35

Meer nodig voor uw evenement

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

Goed om te weten

Veiligheid

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement.
Meer informatie:

Provinciale wegen

Wilt u een evenement organiseren op de provinciale wegen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

Wet natuurbescherming

Wilt u een evenement organiseren in een natuurgebied of in een gebied met beschermde planten/dieren? Neem dan contact op met de provincie Overijssel.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.