Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Verhuurders moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Ze mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders intimideren. Ook moet een huurder weten hoe hoog de servicekosten zijn en mag dat bedrag niet te hoog zijn. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dit melden bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Dat kan ook als u nog niet huurt maar op zoek bent naar een huurwoning.

Wat kunt u melden bij het meldpunt? 

Woondiscriminatie: een verhuurder mag een huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.

Intimidatie: verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met het opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

Drie maanden borg of meer: per 1 juli 2023 mogen verhuurders een waarborgsom vragen van maximaal twee maanden de kale (aanvangs)huurprijs. Is het contract vóór 1 juli 2023 afgesloten, dan is het maximaal drie maanden.

Geen huurcontract op papier: een huurcontract moet altijd op papier staan. Zo is duidelijk wat er is afgesproken. Op het contract moet een handtekening staan van de huurder en de verhuurder. Huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2023 en die niet op papier staan, hoeft de verhuurder niet alsnog op papier te zetten.

Geen eerlijke servicekosten: de servicekosten moeten eerlijk zijn. Een verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die in de wet staan. Bijvoorbeeld:

  • kosten voor gas, water, elektra of voor de individuele meter;
  • kosten voor het gebruik van de meubels die in de woning staan;
  • schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes. 

De verhuurder moet ieder jaar een afrekening van de servicekosten naar de huurder sturen waarin precies staat welke kosten hij in rekening brengt.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder: de verhuurder moet een huurder altijd goed informeren over verschillende zaken:

  • de rechten en plichten die niet in het huurcontract staan;
  • hoe hoog de borg is en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag;
  • een compleet overzicht van de kosten die de verhuurder als servicekosten rekent.

De verhuurbemiddelaar rekent bemiddelingskosten: Als een verhuurbemiddelaar een woning verhuurt in opdracht van een verhuurder, mag hij de huurder niet vragen om bemiddelingskosten.

Voor arbeidsmigranten geldt daarnaast dat zij een melding kunnen doen als het huurcontract en het arbeidscontract niet van elkaar gescheiden zijn. Ook kunnen zij een melding doen als de rechten en plichten niet in een taal zijn geschreven die de arbeidsmigrant begrijpt.

Wilt u een melding doen? Dat kan via goedverhuren.nl