Regelgeving wonen

Op deze pagina vindt u informatie over het woonbeleid van de gemeente Steenwijkerland, het meldpunt ongewenst verhuurgedrag, de Grondprijzenbrief en andere regelgeving.

 • Woonbeleid

  In de gemeente Steenwijkerland wordt elke 4 / 5 jaar een woningmarktonderzoek uitgevoerd om een actueel beeld te krijgen van de woningmarkt. Daarbij stellen we onszelf onder andere de volgende vragen: Wat zijn de ambities voor de komende jaren? Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Met 33 concrete actiepunten in de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 laten we u zien wat u de komende jaren van ons kunt verwachten. Deze woonagenda volgt de Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 op.

 • Verhuren leegstaande woning

  Heeft u uw te koop staande woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

 • Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten

  Op deze pagina kunt u de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten en de beleidskaart huisvesting arbeidsmigranten bekijken.

 • Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

  Verhuurders moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Ze mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders intimideren. Ook moet een huurder weten hoe hoog de servicekosten zijn en mag dat bedrag niet te hoog zijn. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dit melden bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Dat kan ook als u nog niet huurt maar op zoek bent naar een huurwoning.

 • Grondprijzenbrief

  Op deze pagina kunt u meer lezen over de gemeentelijke grondprijzen.