Starterslening

Wilt u voor het eerst een huis kopen maar kunt u daarvoor niet genoeg lenen bij uw bank? Dan kunt u een starterslening aanvragen bij de gemeente. De starterslening is een aanvulling op een hypotheek bij een bank. Op die manier kunt u als starter toch een huis kopen.

Let op: het is niet meer mogelijk om de starterslening aan te vragen.

Zo werkt de starterslening

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de starterslening bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) aanvragen. De lening is een aanvulling op de hypotheek bij een bank.

De starterslening is vastgesteld op maximaal 20% van het aankoopbedrag van de te kopen woning, met een maximum van € 55.000,-. Met deze lening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De lening bestaat uit 2 delen. Het eerste deel, de starterslening, wordt periodiek afgelost met een vast bedrag per maand. Het tweede deel, de combinatielening, wordt gebruikt om de starterslening in de eerste 3 jaar af te lossen. 3 jaar na de aankoop van uw woning gaat u (in principe) rente en aflossing betalen. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u zowel de starterslening als de combinatielening af.

Voorwaarden

Om voor de starterslening in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden:

  • U woont ten minste 1 jaar in de gemeente Steenwijkerland. Op deze voorwaarde zijn 2 uitzonderingen van toepassing.
  • U koopt een bestaande woning of een nieuwbouwwoning in de gemeente Steenwijkerland waarvan de koopsom niet hoger is dan € 275.000,-.
  • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor de starterslening wordt verstrekt.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de verordening starterslening.

Uitzonderingen voor niet-inwoners

Als u niet in de gemeente Steenwijkerland woont maar wel een aantoonbare economische of sociale binding heeft met de gemeente Steenwijkerland, komt u ook voor de starterslening in aanmerking.

U moet dan voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • U werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Steenwijkerland (economische binding).
  • U heeft minimaal 6 jaar onafgebroken gewoond in de gemeente Steenwijkerland en u woont niet langer dan 10 jaar buiten de gemeente Steenwijkerland (sociale binding).

Vragen

Wilt u meer weten over het aanvragen van een starterslening? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.