Verhuren leegstaande woning

Heeft u uw te koop staande woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

U kunt een vergunning aanvragen voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimte.

Benodigde stukken

  • Kopie van geldig identiteitsbewijs
  • Kopie van bewijs van eigendom

Voorwaarden

  • Het huis moet te koop staan.
  • Het huis moet leeg staan.
  • De eigenaar moet in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop in de woning hebben gewoond.
  • De huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden.
  • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Kosten

€ 170,65. Een compleet overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.