Woonbeleid

In de gemeente Steenwijkerland wordt elke 4 / 5 jaar een woningmarktonderzoek uitgevoerd om een actueel beeld te krijgen van de woningmarkt. Daarbij stellen we onszelf onder andere de volgende vragen: Wat zijn de ambities voor de komende jaren? Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Met 33 concrete actiepunten in de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 laten we u zien wat u de komende jaren van ons kunt verwachten. Deze woonagenda volgt de Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 op.

Bekijk de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 (pdf, 1,8 MB).

U kunt ook het overzicht van woningbouwplannen bekijken: Stand van zaken uitvoering woningbouw (pdf, 564 KB).

Wilt u meer weten over het woonbeleid? Neem dan contact met ons op.