Woningbouwkavels te koop

Overzicht woningbouwkavels

Op deze pagina vindt u welke woningbouwkavels beschikbaar zijn.

Als een kavel voor de eerste keer wordt uitgegeven, dan gaat dat via een speciale procedure. Iedereen kan daaraan meedoen. De uitgifte van kavels maken we bekend via de lokale huis-aan-huisbladen, onze nieuwsbrief en deze pagina. 

Beschikbare kavels

Als er na een uitgifteprocedure kavels overblijven, dan leest u dat op deze pagina. De beschikbare kavels vindt u op de kaart hieronder.

Hoe kom ik in aanmerking voor een beschikbare kavel?

Als u interesse in een kavel heeft, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier op onze contactpagina met het verzoek om een optie op een specifieke kavel. 

Een optie is 3 maanden geldig en is kosteloos. De verzoeken zullen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld en zijn alleen beschikbaar voor particulieren.

Ik heb belangstelling voor een kavel, maar deze is niet meer beschikbaar. Wat nu?

We raden u aan om zelf deze website in de gaten te houden. Er wordt geen reservelijst met belangstellenden bijgehouden voor kavels die al in optie zijn uitgegeven. Als een kavel weer terugvalt naar de gemeente, dan zal deze weer beschikbaar komen via deze website.
 

Starterslening

Wilt u voor het eerst een huis kopen maar kunt u daarvoor niet genoeg lenen bij uw bank? Dan kunt u een starterslening aanvragen bij de gemeente. De starterslening is een aanvulling op een hypotheek bij een bank. Op die manier kunt u als starter toch een huis kopen.

Hoe werkt de starterslening?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de starterslening bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) aanvragen. De lening is een aanvulling op de hypotheek bij een bank.

De starterslening is vastgesteld op maximaal 20% van het aankoopbedrag van de te kopen woning, met een maximum van € 55.000,-. Met deze lening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De lening bestaat uit 2 delen. Het eerste deel, de starterslening, wordt periodiek afgelost met een vast bedrag per maand. Het tweede deel, de combinatielening, wordt gebruikt om de starterslening in de eerste 3 jaar af te lossen. 3 jaar na de aankoop van uw woning gaat u (in principe) rente en aflossing betalen. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u zowel de starterslening als de combinatielening af.

Voorwaarden

Om voor de starterslening in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden.

  • U woont ten minste 1 jaar in de gemeente Steenwijkerland. Op deze voorwaarde zijn 2 uitzonderingen van toepassing.
  • U koopt een bestaande woning of een nieuwbouwwoning in de gemeente Steenwijkerland waarvan de koopsom niet hoger is dan € 275.000,-.
  • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor de starterslening wordt verstrekt.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de verordening starterslening.

Uitzondering voor niet-inwoners

Als u niet in de gemeente Steenwijkerland woont maar wel een aantoonbare economische of sociale binding heeft met de gemeente Steenwijkerland, komt u ook voor de starterslening in aanmerking.

U moet dan voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • U werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Steenwijkerland (economische binding).
  • U heeft minimaal 6 jaar onafgebroken gewoond in de gemeente Steenwijkerland en u woont niet langer dan 10 jaar buiten de gemeente Steenwijkerland (sociale binding).
Starterslening aanvragen

Bij de gemeente kunt u vragen om een toewijzingsbrief voor een starterslening.

U kunt op dit moment geen toewijzingsbrief voor een starterslening aanvragen. 
Lees eerst de voorwaarden om te kijken of u in aanmerking komt voor een starterslening.

Benodigde stukken

Als u niet woont, maar wel werkt in de gemeente Steenwijkerland:

  • Kopie van uw arbeidsovereenkomst of een werkgeversverklaring.

Vragen

Wilt u meer weten over het aanvragen van een starterslening? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie over de starterslening vindt u op de website svn.nl/leningen/Steenwijkerland/Starterslening.

Meer weten?

Neem voor meer informatie of vragen contact op met onze woonconsulent Marijke Dam. Dit kan via het telefoonnummer 14 0521 of via het contactformulier op onze contactpagina