Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Steenwijkerland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'. Op dit deel van de gemeentelijke website vindt u informatie over de klachtenregeling. Hierbij wordt onder andere ingegaan op vragen zoals 'Wie kan er een klacht indienen?' 'Wat zijn klachten en waarover kan geklaagd worden?' en 'Hoe kan ik een klacht indienen?'. Ook kan hier het gemeentelijke beleid over klachten bij aanbesteding gedownload worden.

 • Samenvatting gemeentelijk beleid 'Klachtafhandeling bij aanbestedingen'

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de de klachtenprocedure bij aanbestedingen. Hierbij wordt onder andere uitgelegd wie er een klacht kan indienen, waarover geklaagd kan worden, wat partijen over en weer van elkaar kunnen verwachten en hoe een klacht ingediend moet worden.

 • Gemeentelijk beleid m.b.t. klachtafhandeling bij aanbestedingen (versie 2018)

  pdf, 154kB

  Hier kunt u het gemeentelijke beleid over 'Klachtafhandeling bij aanbestedingen' downloaden. Deze klachtenregeling is als bijlage 2 opgenomen in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsprotocol.

 • Aanbestedingsklacht

  Heeft u als onderneming of belangenvereniging belang bij de aanbesteding van de gemeente? En bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat? Of bent u het niet eens over de wijze waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u dat via dit formulier een klacht indienen bij het gemeentelijke klachtenmeldpunt.