Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, alcoholhoudende drank met minder dan 15% alcohol of wijn schenken? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Dit heet een Alcoholwet ontheffing.

U kunt online een Alcoholwet ontheffing aanvragen.

Benodigde stukken

Houd bij het aanvragen van een Alcoholwet ontheffing de volgende gegevens bij de hand:

  • informatie over de locatie van het evenement
  • dagen/tijdstippen van het evenement
  • gegevens van de leidinggevende (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats)

Voorwaarde

Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.

Indieningstermijn

Vraag een ontheffing 8 weken voor het bijzondere evenement aan.

Kosten

€ 47,90

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.