Evenementenbijeenkomsten

Steenwijkerland is een echte evenementengemeente en daar zijn we trots op. Welke kansen liggen er als we naar onze evenementen kijken? Met welke uitdagingen hebben we te maken? Welke koers gaan we de komende jaren varen? De antwoorden op die en andere vragen vertalen we in een visie op evenementen. De komende periode gaan we daarmee aan de slag. Dat doen we niet alleen, maar samen met alle organisatoren van onze mooie evenementen en samen met andere partijen die hierover willen meepraten.

Bijeenkomst voor alle organisatoren van evenementen - 28 februari 2024

Om kennis te delen, elkaar te ontmoeten én om uw mening te horen over de kansen en uitdagingen voor onze Steenwijkerlandse evenementen. U bent er toch ook bij?

Wanneer: Woensdag 28 februari 2024
Hoe laat: 19.00 tot 22.30 uur
Waar: De Meenthe in Steenwijk

Programma

19.00 uur
Inloop met koffie/thee 

19.30 uur
Opening door dagvoorzitter Lex Kruijver, oprichter van Respons en een ervaren adviseur in evenementen en citymarketing en onderzoeker op het gebied van van evenementendata

Welkom door wethouder Trijn Jongman

19.40 tot 20.20 uur
Landelijke ontwikkelingen en lokale cijfers 
Uitleg over de route naar een visie op evenementen 

20.30 tot 21.40 uur
Praat mee tijdens de interactieve sessies, meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'Thema's'
De sessies duren 35 minuten. U kunt aan 2 sessies meedoen.

21.45 uur
Terugkoppeling van de interactieve sessies en terugblik op de avond

21.50 uur
Netwerkborrel op het ontmoetingsplein

22.30 uur
Einde avond

Vragen

Tijdens de avond is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. U kunt dat ook vooraf al doen. We nemen uw vraag dan tijdens de avond mee óf brengen u in contact met degene die uw vraag kan beantwoorden. 

Thema's

Tijdens de avond zijn er interactieve sessies over 3 thema's. U kunt zich voor 2 sessies aanmelden.

Thema 1: Duurzame evenementen

Voor evenementen gelden per januari nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Afhankelijk van het type evenement (een open of een gesloten evenement) gelden andere regels. Wat betekent dit voor u en uw bezoekers? En welke veranderingen ziet u als het gaat om verduurzaming en het terugbrengen van afvalstromen? Ook aanwezig bij deze sessie is Jan Gerbrand Krol, Directeur Festival De Hongerige Wolf en van TT Festival Assen.

Thema 2: Evenementenzorg en de rol van GHOR

De GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, vertelt wat zij doen en hoe zij u kunnen ondersteunen bij het veilig organiseren van uw evenement. Wat houdt hun rol in en hoe verhouden zij zich tot de gemeente. De GHOR deelt kennis over belangrijke risico's (bereikbaarheid, hygiëne, drugs etc.) en de Veldnorm Evenementenzorg. Denk hierbij ook aan het opstellen van een veiligheidsplan of een gezondheidsplan.

Thema 3: Landelijke trends en ontwikkelingen

Verdiepingsslag op de inleiding. Iedereen weet dat de regelgeving rondom evenementen continu in beweging is. Wat betekent dit voor u als organisator, hoe gaat u hiermee om en bent u naar uw idee altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de bijeenkomst.

Bijeenkomst voor alle plaatselijke belangen en wijkorganisaties - 6 maart 2024

Wat betekent een evenement voor uw dorp of omgeving? Waar liggen de kansen en uitdagingen? Graag gaan wij daarover met u in gesprek. U bent er toch ook bij?

Wanneer: Woensdag 6 maart 2024
Hoe laat: 19.00 tot 22.00 uur
Waar: M.F.C. "De Ploats" in Blokzijl

Programma

19.00 uur
Inloop met koffie/thee 

19.30 uur
Opening door dagvoorzitter Anita ter Veld (*). Toelichting en stand van zaken Evenementenvisie.

19.40 uur
Wout van de Belt, voorzitter Gondelvaart Belt-Schutsloot, vertelt over het  belang van een evenement voor een dorp. Wat komt erbij kijken om een evenement te organiseren? En hoe wordt de omgeving hierbij betrokken?

20.00 tot 21.15 uur
Praat mee tijdens een viertal interactieve sessies aan de hand van prikkelende stellingen.

21.15 uur
Plenaire terugkoppeling van de interactieve sessies en een vooruitblik op het vervolgproces.

21.20 uur
Netwerkborrel

22.00 uur
Einde van de avond

(*) Anita ter Veld van Anita ter Veld, Project- & Eventmanagement en Irma Talens van Talens Advies ontwikkelen namens de gemeente Steenwijkerland een visie op evenementen.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de bijeenkomst.