Subsidies kunst en cultuur

Steenwijkerland heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. U kunt subsidie aanvragen wanneer u een evenement of activiteit organiseert die bijdraagt aan de culturele ontwikkeling van Steenwijkerland, passend binnen de visie en beleidskaders. Welke mogelijkheden er zijn, leest u op deze pagina.

Subsidie voor amateurkunst

Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van de subsidie voor amateurkunst. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Structurele subsidie voor muziekverenigingen
  • Structurele subsidie voor andere amateurkunstverenigingen zoals koren en theatergroepen
  • Eenmalige subsidie voor overige organisaties voor amateurkunst voor het stimuleren van culturele activiteiten of projecten
  • Subsidie voor het verzorgen van de vrijetijdseducatie

Op de pagina Subsidie amateurkunst leest u meer over dit onderwerp.

Subsidie voor culturele projecten, activiteiten, evenementen of beeldende kunst

Een divers cultuuraanbod is belangrijk voor inwoners en bezoekers. De gemeente wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten en versterken van dit culturele aanbod.

Welke mogelijkheden er zijn, leest u op de pagina Subsidie aanvragen voor een onderwerp dat niet is genoemd

Andere subsidiemogelijkheden

Naast de gemeente zijn er andere mogelijkheden om financiën voor uw activiteit te vinden.

In de meeste gevallen wordt een projectplan gevraagd met begroting. Op de pagina Een idee! En nu? vindt u voorbeelden van deze documenten.

Op de pagina Geld voor uw initiatief vindt u meer informatie over andere mogelijkheden voor het financieren van uw initiatief.

Op de website Cultuur Ondernemen vindt u meer tips over het financieren van uw activiteit. 

Wil je weten hoe je jouw plan verder kunt brengen en of het aanvragen van subsidie kansrijk is? Neem dan contact met ons op via cultuurmakelaar@steenwijkerland.nl