Openheid in informatie over plannen ontsluitingsweg in Giethoorn

De gemeente is bezig met onderzoek naar de ontsluitingsweg van ’t Vonder naar de Nering in Giethoorn. Over deze plannen is in juni vorig jaar door ’t Gieters Belang een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) ingediend. De gemeente heeft deze informatie vrijgegeven. Tegen de vrijgegeven informatie is bezwaar ingediend door ’t Gieters Belang. De commissie beroep- en bezwaarcommissie heeft dit bezwaar in februari in een hoorzitting behandeld. Zij heeft het oordeel uitgesproken dat de gemeente hierin volgens de regels heeft gehandeld.

De ontsluitingsweg is voor de gemeente een belangrijk vraagstuk

De gemeente vindt het verbeteren van de verkeersveiligheid door het autoluw maken van de Kerkweg en het Binnenpad belangrijk. De verbindingsweg is onderdeel van de ontwikkeling van de Gieterse Polder waar met zowel inwoners als ondernemers en experts over wordt gesproken. Wethouder Bram Harmsma: ‘We zijn altijd open in onze communicatie. Toen wij het WOB verzoek kregen hebben we die ook zo volledig mogelijk beantwoord. Het is goed om te horen dat de bezwaarcommissie heeft geoordeeld dat we daarin als gemeente transparant hebben opgetreden.’ 

Voldoende informatie verstrekt

Tijdens de hoorzitting heeft ’t Gieters Belang haar bezwaar mondeling toegelicht. De commissie stelde kritische vragen richting de gemeente over het verweer, het proces en de inhoud van de verstrekte informatie. Volgens de gemeente is alle informatie verstrekt. De commissie heeft dit in haar uitspraak bevestigd. De commissie was wel van oordeel dat de weigeringsgronden beter toegelicht konden worden. Dat heeft de gemeente inmiddels gedaan.