Nieuws recreatie en toerisme

Op het gebied van recreatie en toerisme gebeurt veel. Op deze pagina leest u het laatste nieuws.

 • Opening informatieborden in Vollenhove op 24 maart

  09 juni 2023

  Vollenhove heeft na Blokzijl, Oldemarkt, Kalenberg, Belt-Schutsloot en Sint Jansklooster nu ook nieuwe informatieborden. Op 24 maart 2022 werden de borden feestelijk geopend door Harold Viscaal, directeur van de Stichting Weerribben-Wieden. Dat deed hij samen met wethouder Bram Harmsma en plaatselijk belang Vollenhove. En niet te vergeten de kinderen van basisschool St. Martinus. Zij hebben ideeën bedacht die passen bij de geschiedenis van Vollenhove. Die ideeën zijn terug te zien in de kunststofblokken bij de informatieborden. Zoals bijvoorbeeld het beeld van de Durgerdammer vissers die in 1849 14 dagen op een ijsschots vast hebben gezeten voordat ze gered werden.

 • Openheid in informatie over plannen ontsluitingsweg in Giethoorn

  01 april 2022

  De gemeente is bezig met onderzoek naar de ontsluitingsweg van ’t Vonder naar de Nering in Giethoorn. Over deze plannen is in juni vorig jaar door ’t Gieters Belang een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) ingediend. De gemeente heeft deze informatie vrijgegeven. Tegen de vrijgegeven informatie is bezwaar ingediend door ’t Gieters Belang. De commissie beroep- en bezwaarcommissie heeft dit bezwaar in februari in een hoorzitting behandeld. Zij heeft het oordeel uitgesproken dat de gemeente hierin volgens de regels heeft gehandeld.

 • Oplevering fietspad de Belterweg in Belt-Schutsloot

  01 april 2022

  De afgelopen maanden is er veel werk verzet. Het fietspad de Belterweg in Belt-Schutsloot is onder handen genomen en verbreed naar 2,5 meter. Hiermee is er weer een kilometer aan toekomstbestendig fietspad toegevoegd aan het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel. Met steun van de provincie Overijssel worden op deze manier 12 fietspaden aangepakt. De Belterweg is fietspad nummer 9 dat wordt opgeleverd. Dinsdag 1 maart opent wethouder Marcel Scheringa het fietspad.

 • Fijnslijpen van vaar- en verhuurbeleid

  01 april 2022

  Het nieuwe vaar- en verhuurbeleid is in december 2020 vastgesteld. Bij de vaststelling is met de raad afgesproken dat het beleid na het eerste vaarsseizoen geëvalueerd zou worden om inzicht te krijgen in de ervaringen van de uitvoering in de praktijk. De evaluatie bestond uit een enquête voor inwoners en ondernemers en verdiepende gesprekken met belangenpartijen. Hieruit blijkt onder andere dat de nieuwe regels tot zorg leiden in Giethoorn.

 • Opties op tafel voor Gieterse Polder en centrumgebied

  01 april 2022

  Tussen Giethoorn-Noord en -Zuid ligt een kansrijk gebied voor nieuwe ontwikkelingen. De Gieterse Polder biedt met 120 hectare volop ruimte voor de toekomst, en aan goede ideeën voor invulling is geen gebrek. Daarnaast is in de toekomstvisie een kwaliteitsimpuls voor het centrum gevraagd. Maar welke zijn ook praktisch uitvoerbaar? Voordat een helder plan van aanpak op tafel ligt, buigen experts zich samen met bewoners, ondernemers en gemeente over de wensen. Wat kan wel en wat kan niet? Wethouder Bram Harmsma heeft er alle vertrouwen in dat er een goed plan op tafel komt waar alle partijen zich in kunnen herkennen.

 • Oplevering fietspad Jonenweg in Dwarsgracht

  17 mei 2023

  Het fietspad Jonenweg in Dwarsgracht is als achtste van de 12 aan te pakken fietspaden in Steenwijkerland opgeleverd. Hiermee is het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel weer een stuk completer.

 • Riet, punters en visserij in de Weerribben-Wieden

  18 november 2021

  Riettelers zorgen dat de waterrijke gebieden van de Weerribben en de Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. En ze leveren hiermee de grondstof voor een natuurlijke, duurzame dakbedekking. Beroepsvissers dragen met hun werk actief bij aan het behoud van een gezonde visstand. Daarnaast spelen de vissers een onderscheidende rol in de regionale voedselketen. Punterbouwers bouwen al eeuwenlang houten platbodems en punters die heel geschikt zijn voor beroeps- en recreatiegebruik in de kwetsbare natuurgebieden van Nationaal Park Weerribben-Wieden.