Nieuws

Op het gebied van recreatie en toerisme gebeurt veel. Op deze pagina leest u het laatste nieuws.

 • Riet, punters en visserij in de Weerribben-Wieden

  18 november 2021

  Riettelers zorgen dat de waterrijke gebieden van de Weerribben en de Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. En ze leveren hiermee de grondstof voor een natuurlijke, duurzame dakbedekking. Beroepsvissers dragen met hun werk actief bij aan het behoud van een gezonde visstand. Daarnaast spelen de vissers een onderscheidende rol in de regionale voedselketen. Punterbouwers bouwen al eeuwenlang houten platbodems en punters die heel geschikt zijn voor beroeps- en recreatiegebruik in de kwetsbare natuurgebieden van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

 • Keukentafelgesprekken met agrarisch ondernemers

  In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de agrarische sector. Zij staat voor een flink aantal uitdagingen. Een paar maanden geleden protesteerden agrariërs door heel Nederland tegen het beleid van de overheid over de stikstofcrisis. Om inzicht te krijgen in het toekomstbeeld van de agrarische ondernemers heeft Stimuland in opdracht van Steenwijkerland afgelopen jaar een enquête en keukentafelgesprekken gehouden.

 • Nieuw vaar- en verhuurbeleid vastgesteld voor Steenwijkerland

  De gemeente Steenwijkerland heeft een nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 gaat gelden. De drukte in Dorpsgracht in Giethoorn, een oude vaarverordening die in strijd was met Europese regelgeving en de wens om de bezoeker bij te laten dragen, waren aanleiding om te komen met een actueel een toekomstbestendig beleid. De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 het vaar- en verhuurbeleid vastgesteld.

 • Nieuw vaar- en verhuurbeleid voor Steenwijkerland

  De toerist gaat vanaf 2021 mee betalen voor varen in Giethoorn. Hoe breder de huurboot, hoe zwaarder belast. Met deze ‘grachtentax’ wil de gemeente Steenwijkerland dat de bezoeker bijdraagt aan de leefbaarheid in Giethoorn. De extra gelden worden namelijk ingezet om bezoekersstromen beter te reguleren en de leefbaarheid van het waterdorp te versterken.

 • Steenwijkerland ontvangt rijksbijdrage voor twee projecten in de ‘Regio Deal’: ‘smart’ station Steenwijk & European Wetland Center

  Begin oktober 2020 besloot Regio Zwolle om 1,75 miljoen te reserveren vanuit de Regio Deal Regio Zwolle voor het project ‘Station Steenwijk als aantrekkelijk mobiliteitsknooppunt en 2 miljoen voor de realisatie van het European Wetland Center in Ossenzijl. Wethouder recreatie en toerisme Bram Harmsma: 'Met het ‘intercitystation 3.0’ als poort naar de regio en het European Wetland Center als attractie van wereldallure zet de gemeente fors in op toeristische en dus ook economische ontwikkeling. Omdat die projecten de regio ver te boven gaan, is rijkssteun noodzakelijk. Daarom heeft Steenwijkerland deze twee paradepaardjes ingebracht in de Regio Deal van Regio Zwolle.'

 • Toekomstvisie Giethoorn: geslaagde drie-eenheid

  ‘Gemiddelde deler goed op papier gezet’. ‘Het voelt gek, om in deze onzekere tijd bezig te zijn met de toekomst van het dorp’, zeggen de samenstellers van de Toekomstvisie Giethoorn. ‘Maar ongetwijfeld komen er weer betere tijden. Juist dán is het belangrijk dat we al kaders hebben vastgesteld voor een gezonde economische ontwikkeling, met aandacht voor leefbaarheid en ecologische waarde in en om Giethoorn.’ De drie partijen Giethoorn Onderneemt, Gieters Belang en de gemeente Steenwijkerland ondertekenden begin juli 2020 de toekomstvisie Giethoorn.

 • Steenwijkerweg Willemsoord opgeleverd

  Verkeersveilig en aantrekkelijk onderdeel fietsroutenetwerk. De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De Steenwijkerweg in Willemsoord is flink onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. Om de verkeersveiligheid te vergroten is de weg versmald, de weg is ingericht als 30km/h weg en de fietspaden zijn voorzien van een betonverharding. Het fietspad in Willemsoord is de eerste van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt. Op 2 juli 2020 opende wethouder Marcel Scheringa de Steenwijkerweg.

 • Weerribben-Wieden op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse

  Impuls voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de 21 nationale parken in Nederland. Het is uniek in zijn soort, want het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa. Met zijn ruim 11.000 hectare is het van grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Steenwijkerland wil het Nationaal Park een stap verder brengen: naar een Nationaal Park van Wereldklasse. Een titel die door het Rijk in het leven is geroepen om nationale parken nieuw elan te geven en een kwaliteitssprong te laten maken.

 • Informatiepunt Blokzijl wordt aangepakt

  Blokzijl gaat bezoekers nog meer verleiden om in en rond de stad te verblijven en te laten genieten van al het moois dat hier te zien en te beleven valt. Daarvoor wordt de informatievoorziening in Blokzijl vernieuwd en geactualiseerd. Op de plek waar nu het Toeristisch Overstap Punt (de TOP) is komen nieuwe informatieborden, de plek wordt overzichtelijker ingedeeld en de informatieborden in het centrum van Blokzijl worden vervangen. De overbodige borden bij de entree van Blokzijl bij de rotonde worden verwijderd. Het plan voor verbetering van de informatievoorziening en de uitstraling is in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang Blokzijl gebeurd. De vernieuwing van de informatievoorziening in Blokzijl is een eerste pilot van de Stichting Weerribben-Wieden waarmee zij bezoekers wil verleiden om het gebied te bezoeken en te verkennen.

 • Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

  Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Ook de gemeente Steenwijkerland heeft een bijdrage gevraagd in deze regiodeal. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. 'Een geweldige opsteker voor de regio Zwolle en Steenwijkerland' volgens wethouder Bram Harmsma. 'Hiermee kunnen we de komende jaren werken aan onze ambities op het gebied van recreatie en toerisme'.

 • Eerste dashboard impact toerisme gepresenteerd in Willemsoord

  Op 11 februari 2020 is tijdens de landelijke bijeenkomst ‘toerisme in balans’ van Netwerk Citymarketing Nederland het eerste dashboard impact toerisme gepresenteerd door Adviesbureau ZKA. De gemeente Steenwijkerland is opdrachtgever van het dashboard en mede-organisator van de bijeenkomst in Kolonie van Weldadigheid Willemsoord.