Betaling gemeentelijke belastingen

Automatische incasso

Als u de gemeente een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, hoeft u niets te doen. U betaalt de gecombineerde aanslag automatisch in 10 termijnen, gespreid over het jaar. De eerste afschrijving gebeurt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende afschrijvingen telkens een maand later. Als u het verschuldigde termijnbedrag 2 keer laat storneren, of als het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan vervalt de mogelijkheid tot automatische incasso. Naast de gecombineerde aanslag kennen we aanslagen die in minder termijnen geïncasseerd worden. U kunt dit nakijken op uw aanslag.

Let op

Vanaf oktober 2023 werken wij met nieuwe software voor de belastingadministratie. Het kan zijn dat de incasso er daarom iets anders uitziet dan voorheen, of dat u een melding krijgt in uw bankomgeving dat u een ‘nieuwe’ incasso heeft deze maand.
Krijgt u deze melding? U hoeft hier niets aan te doen. Het gaat namelijk om de doorlopende maandelijkse incasso en niet om een nieuwe incasso.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of door een mail te sturen naar invordering@steenwijkerland.nl.

Machtigen voor automatische incasso

Wilt u betalen via automatische incasso? Dan is het noodzakelijk dat u ons een machtiging verstrekt. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u telefonisch een machtigingskaart bij ons aanvragen via het telefoonnummer 14 0521, wij sturen u dan een machtigingskaart toe per post. Wilt u uw rekeningnummer wijzigen of de machtiging intrekken? Dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

Geen automatische incasso

Betaalt u niet via automatische incasso? Of is dit vanwege de hoogte van de aanslag niet mogelijk? Dan gelden voor de gecombineerde aanslag 2 betalingstermijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede 2 maanden later. Betaalt u liever in één keer? Dan moet u dat doen vóór de eerste vervaldatum. Enkele aanslagen dienen in 1 termijn te worden voldaan. U kunt dit nakijken op uw aanslag.

Niet, of niet op tijd betalen

Als u niet, of niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons eerst een herinnering. Als u deze herinnering niet of niet op tijd betaalt, sturen wij u een aanmaning. Voor deze aanmaning brengen wij extra kosten in rekening. Deze kosten komen voor uw rekening. Als ook de aanmaning niet betaald wordt, sturen wij u een dwangbevel. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden die u moet betalen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering. Als ook op het dwangbevel geen (volledige) betaling volgt, geven we de vordering uit handen aan ons deurwaarderskantoor Cannock Chase. Dit brengt opnieuw extra kosten met zich mee.

Betalingsregeling of uitstel van betaling

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen via het digitaal belastingloket. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via het nummer 14 0521. U kunt ook een afspraak maken om een betalingsregeling aan te vragen of mailen naar invordering@steenwijkerland.nl.

Bezoekafspraak maken

Wilt u een betalingsregeling of heeft u hier vragen over? Of wilt u uitstel van betaling aanvragen? U kunt een bezoekafspraak maken. Neem dan de volgende documenten mee:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee.

Daarnaast kunt u een korte toelichting geven waarover uw vraag gaat zodat wij u sneller kunnen helpen.

Bezoekafspraak betalingsregeling

Bezoekafspraak uitstel betaling

Belafspraak maken

Wilt u een betalingsregeling of heeft u hier vragen over? Of wilt u uitstel van betaling aanvragen? U kunt een belafspraak maken. Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand heeft als wij u terugbellen:

  • Uw adresgegevens
  • Uw aanslagnummer
  • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Geef dit aan tijdens het telefoongesprek.

Belafspraak betalingsregeling

Belafspraak uitstel betaling

Meerdere schulden en geen overzicht?

Lukt het u niet om uw vaste lasten te betalen, heeft u betalingsachterstanden en blijft er daardoor geen geld over voor de boodschappen? Meldt u dan bij het Geldloket. U kunt bij het Geldloket terecht voor vragen en advies over geldzaken. De medewerkers van het Geldloket kijken samen met u op welke manier zij u kunnen helpen. Het geldloket is een samenwerking tussen Sociaal Werk de Kop en de gemeente Steenwijkerland. U kunt bellen of mailen naar 0521-538996, schuldhulpverlening@steenwijkerland.nl, of naar 0521-745080, info@sociaalwerkdekop.nl. De hulp is gratis. 

Betaling

Vanuit Nederland

Voor betalingen vanuit Nederland heeft u de volgende gegevens nodig:
IBAN:     NL 66 BNGH 0285 0924 48

Vanuit het buitenland

Voor betalingen vanuit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig:
IBAN:     NL 66 BNGH 0285 0924 48
BIC:        BNG HNL 2 G

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of mail naar invordering@steenwijkerland.nl. Een afspraak maken is ook mogelijk.

Bezoekafspraak overige vragen

Heeft u een andere vraag over de betaling van gemeentelijke belastingen? U kunt een bezoekafspraak maken. U kunt een korte toelichting geven waarover uw vraag gaat zodat wij u sneller kunnen helpen. Neem voor de afspraak de volgende documenten mee:
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee

Bezoekafspraak maken

Belafspraak overige vragen

Heeft u een andere vraag over de betaling van gemeentelijke belastingen? U kunt een belafspraak maken. U kunt een korte toelichting geven waarover uw vraag gaat zodat wij u sneller kunnen helpen. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft als wij u terugbellen:
  • Uw adresgegevens
  • Eventueel uw aanslagnummer
  • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Geef dit aan tijdens het telefoongesprek.

Belafspraak maken