Betaling gemeentelijke belastingen

Automatische incasso

Als u de gemeente een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, hoeft u niets te doen. U betaalt de gecombineerde aanslag automatisch in 10 termijnen, gespreid over het jaar. De eerste afschrijving gebeurt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende afschrijvingen telkens een maand later. Als u het verschuldigde termijnbedrag 2 keer laat storneren, of als het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan vervalt de mogelijkheid tot automatische incasso. Naast de gecombineerde aanslag kennen we aanslagen die in minder termijnen geïncasseerd worden. U kunt dit nakijken op uw aanslag.

Alleen voor aanslagen met een totaalbedrag lager dan € 5.000,00 kunt u een machtiging voor automatische incasso verstrekken. Ligt het totaalbedrag van het aanslagbiljet hoger, dan is automatische incasso niet mogelijk.

Machtigen voor automatische incasso

Wilt u betalen via automatische incasso? Dan is het noodzakelijk dat u ons een machtiging verstrekt. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u telefonisch een machtigingskaart bij ons aanvragen via het telefoonnummer 14 0521, wij sturen u dan een machtigingskaart toe per post. Wilt u uw rekeningnummer wijzigen of de machtiging intrekken? Dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

Geen automatische incasso

Betaalt u niet via automatische incasso? Of is dit vanwege de hoogte van de aanslag niet mogelijk? Dan gelden voor de gecombineerde aanslag 2 betalingstermijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede 2 maanden later. Betaalt u liever in één keer? Dan moet u dat doen vóór de eerste vervaldatum. Enkele aanslagen dienen in 1 termijn te worden voldaan. U kunt dit nakijken op uw aanslag.

Niet, of niet op tijd betalen

Als u niet, of niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons eerst een herinnering. Als u deze herinnering niet of niet op tijd betaalt, sturen wij u een aanmaning. Voor deze aanmaning brengen wij extra kosten in rekening. Deze kosten komen voor uw rekening. Als ook de aanmaning niet betaald wordt, sturen wij u een dwangbevel. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden die u moet betalen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering, maar ze bedragen minimaal € 45,-. Als ook op het dwangbevel geen (volledige) betaling volgt, geven we de vordering uit handen aan ons deurwaarderskantoor Cannock Chase. Dit brengt opnieuw extra kosten met zich mee.

Betalingsregeling

Kunt u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Meer informatie? Vul het contactformulier betalingsregeling in. Of neem telefonisch contact op met de gemeente via het nummer 14 0521. U kunt ook een afspraak maken om een betalingsregeling aan te vragen of mailen naar invordering@steenwijkerland.nl.

Meerdere schulden en geen overzicht?

Heeft u meerdere schulden en geen overzicht meer? Meldt u dan aan bij het geldloket of bij de schuldhulpverlening van de gemeente. Het geldloket is een samenwerking tussen Sociaal Werk de Kop, gemeente Steenwijkerland en kredietbank Nederland. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldregeling. U kunt bellen of mailen naar 0521 - 538996, schuldhulpverlening@steenwijkerland.nl, of naar 0521 - 745080, info@sociaalwerkdekop.nl.

Betaling

Vanuit Nederland

Voor betalingen vanuit Nederland heeft u de volgende gegevens nodig:
IBAN:     NL 66 BNGH 0285 0924 48

Vanuit het buitenland

Voor betalingen vanuit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig:
IBAN:     NL 66 BNGH 0285 0924 48
BIC:        BNG HNL 2 G

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of mail naar invordering@steenwijkerland.nl.