Veelgestelde vragen aardgasvrij wonen

In de Transitievisie Warmte staan verschillende alternatieven voor aardgas genoemd. Naast het reeds genoemde groen gas, kunnen veel huizen ook over op een warmtepomp en kijken we in sommige wijken of een warmtenet mogelijk is. Welk alternatief, of welke combinatie van verschillende alternatieven, uiteindelijk gekozen wordt, wordt onderzocht in het Wijkuitvoeringsplan. Dit plan doorlopen we samen met bewoners om te kijken wat in hun wijk of dorp interessant en passend is.

Wat voor uw wijk of dorp dus het uiteindelijke alternatief wordt voor aardgas, is nog niet zeker. Wilt u weten of u een bepaalde investering wel of niet moet maken, zoals bij het vervangen van uw cv-ketel? Kijk dan op deze pagina met veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen.

 

Mijn cv-ketel moet bijna worden vervangen, wat moet ik doen?

De gemiddelde levensduur van een cv-ketel is 15 jaar. Dat betekent grofweg dat elke woning nog 2 keer de warmtevoorziening vervangt tussen nu en 2050. Dit is een erg geschikt moment om te kijken hoe goed uw woning geïsoleerd is. Bij matige isolatie kunt u bijvoorbeeld al kiezen om een hybride warmtepomp aan te schaffen naast uw hr-ketel. Dus ongeveer als uw woning een D- of C-label heeft, of beter. Of uw woning inderdaad geschikt is, kunt u vaak door een installateur laten controleren. Of u kunt uw cv-ketel tijdens de winter een paar dagen op 50 graden zetten. Als uw woning dan voldoende warm blijft, is het geschikt voor een hybride warmtepomp. Als uw woning een A-label heeft, kunt u in veel gevallen volledig overstappen op een warmtepomp. Dan is het wel verstandig te kijken of u vloerverwarming kunt (laten) plaatsen of speciale lage temperatuur radiatoren.

Waarom gaan we van het aardgas af?

Bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij, een broeikasgas. Dit gas zorgt ervoor dat de warmte van de zon minder snel verdwijnt richting de ruimte, het zogenoemde broeikaseffect. Hoe meer CO₂ in onze atmosfeer komt, hoe hoger de gemiddelde temperatuur wordt. Deze opwarming van de aarde zorgt voor klimaatverandering, zoals hetere en drogere zomers, heftigere stortbuien wanneer het wel regent en stijging van de zeespiegel. Wanneer we niet stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, kan de gemiddelde temperatuur zo hoog worden, dat delen van de aarde onleefbaar worden. Nu al verdwijnen laaggelegen eilanden onder de zeespiegel, iets wat ook voor Nederland een groot risico vormt.

Wanneer gaat mijn wijk / mijn dorp van het aardgas af?

Wanneer een wijk of dorp aardgasvrij wordt, bekijken we samen met de bewoners. Als we een goed plan hebben voor een wijk of dorp, beginnen we met de uitvoer. Dat duurt al snel meerdere jaren.

Wat gebeurt er als ik niet mee wil doen?

We willen dit samen met bewoners doen en zo dus komen tot een plan van aanpak dat door de bewoners van een wijk of dorp gesteund wordt. Daaraan meewerken zal nu nog vrijwillig zijn. Het zal de komende jaren nog niet zo zijn dat uw gas wordt afgesloten. Wel is het zo dat uiterlijk 2050 alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Dat betekent dat in de periode tussen nu en 2050 deze vrijblijvendheid verdwijnt wanneer een goed alternatief voor aardgas beschikbaar is. Dat is ook in uw voordeel, omdat de kosten voor aardgas de komende jaren steeds verder zullen toenemen. 

Waarom moeten we in Nederland van het aardgas af, terwijl mensen in Duitsland subsidie krijgen om op aardgas te worden aangesloten?

In Nederland gebruikt het overgrote deel van de huishoudens aardgas. In Duitsland gebruiken nog veel woningen zeer vervuilende stookolie en steen- of bruinkool. Van die brandstoffen overstappen naar aardgas betekent daarom al een beperking van de CO₂-uitstoot. In een klein aantal gevallen krijgen mensen in Duitsland daarom beperkte subsidie als ze overstappen op aardgas. Deze woningen moeten echter uiterlijk 2050 ook van het aardgas af, net als in Nederland. Waar wij dus slechts 1 transitie hoeven te maken, moeten sommige woningen in Duitsland dat 2 keer doen.

Hebben energiebesparende maatregelen invloed op mijn WOZ-waarde?

Het korte antwoord is ja. Energiebesparende maatregelen die door woningeigenaren worden getroffen leiden tot een (iets) hogere WOZ-waarde van de woning. Hierbij gaat het met name om zonnepanelen. Andere maatregelen werken vooral door in de prijs van uw woning wanneer u deze verkoopt.
Een voorbeeld: uitgaande van het ozb-tarief van 0.0991% in gemeente Steenwijkerland en een gemiddelde waardevermeerdering tussen de € 3.000,- en € 5.000,- door energiebesparende maatregelen, neemt de ozb toe met respectievelijk € 2,97 tot € 4,95. 
Overigens is er een mogelijkheid dat zelfs dit kleine extra bedrag gaat verdwijnen. De minister bekijkt namelijk of het mogelijk is met een groene heffingskorting op lokaal niveau verduurzaming door huiseigenaren te bevorderen. De gemeente Steenwijkerland sluit zich hierbij aan. 


Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan ook op de website van HIER opgewekt. Daar vindt u meer veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen. Of stuur een e-mail naar duurzaam@steenwijkerland.nl Dan voegen wij uw vraag en antwoord toe aan deze lijst.