Klimaat

Dat het klimaat verandert weten we. Sterker, we merken het nu al. Het wordt warmer en ook natter. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Hevige neerslag of juist langere periodes van droogte. En dat betekent dat we ermee aan de slag moeten. Welke maatregelen zijn nodig? Hoe voorkomen we natte voeten? Waar kunnen we bij nieuwbouw van woningen alvast rekening mee houden? En ook: waar liggen kansen? Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Samen werken aan klimaatbestendigheid

Klimaatverandering is niet iets wat zich ergens anders in de wereld of in de toekomst afspeelt. Het is er nú en het heeft effect op ons leefgebied. Hoewel klimaatverandering een wereldwijd probleem is, zal iedereen – bewoners, ondernemers en organisaties – zijn of haar steentje moeten bijdragen om dit proces te keren.

Gevolgen van klimaatverandering

De stijgende temperaturen zijn onder andere het gevolg van de concentratie van broeikasgassen, waaronder CO2. Deze temperatuurstijging zorgt ervoor dat ons klimaat verandert. De vier belangrijkste gevolgen zijn:

  • Hogere temperaturen en vaker periodes van extreme hitte;
  • Een groeiend aantal langere tijden van droogte;
  • Meer en extremere neerslag (hoosbuien);
  • Stijging van de zeespiegel.

Met andere woorden: het wordt heter, droger, natter en de zeespiegel stijgt. Er zijn maatregelen nodig om deze gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en om ons er aan aan te passen. Dat noemen we klimaatadaptatie. In de Nationale Klimaatadaptatie Strategie wordt de strategie uitgezet voor een klimaatbestendig Nederland. Binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland.

Lokale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda 2023 - 2027 (LAS/LUA)

Gemeente Steenwijkerland is op verschillende vlakken al aan de slag met de gevolgen van het veranderende klimaat. In de Lokale Adaptatiestrategie staat welke doelen wij nastreven om ons gebied klimaatbestendig, welke opgaves er liggen en wat het belangrijkste is. Daarnaast biedt de Uitvoeringsagenda een overzicht van activiteiten die gepland staan of uitgevoerd worden. Wilt u meer weten? Bekijk dan de publieksvriendelijke versie.

Tuinsubsidie

Wilt u graag een boom planten in uw tuin? Of denkt u na over het opvangen van regenwater? U kunt subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw tuin. Met deze subsidie kunt u één of meerdere maatregelen nemen om de tuin beter voor te bereiden op droogte, hitte en hoosbuien. Lees meer over de tuinsubsidie.

NK-tegelwippen 2024

Het weer tijd voor het NK-tegelwippen. Doel: Zoveel mogelijk (tuin)tegels vervangen door groen! 

Doet u mee? Lees meer over het NK Tegelwippen en de Tegeltaxi op de pagina NK Tegelwippen 2024.

Meedenken of meedoen

Wilt u meedenken over de maatregelen die we in onze gemeente moeten nemen om goed voorbereid te zijn op de klimaatverandering? Of wilt u meedoen? We kunnen uw ideeën, tips en enthousiasme goed gebruiken. Stuur een mail naar klimaat@steenwijkerland.nl en meld u aan! 

Meer weten over klimaat? Beluister onze podcast! Podcast Koppig

Koppig. Zo heet de podcast van de gemeente. Een serie waarin allerlei onderwerpen aan bod komen. Stuk voor stuk thema’s waarmee u als inwoner of ondernemer mee te maken heeft of krijgt. De eerste aflevering gaat over het klimaat. U vindt de podcast Koppig op Spotify, YouTube en op Apple Podcast

Bekijk ook