Aanvragen hulp en/of ondersteuning

U maakt een afspraak met de consulent van de gemeente als u zorg of ondersteuning nodig heeft. De consulent komt dan bij u thuis om te kijken wat u nodig heeft. Voor dit gesprek kunt u een persoonlijk plan maken waarin uw vraag staat en wat volgens u de oplossing is. Heeft u hulp nodig met het opstellen van een persoonlijk plan of heeft u andere vragen? Dan kunt u gebruik maken van gratis cliëntondersteuning van Sociaal Werk De Kop.

Persoonlijk gesprek    

U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met een consulent. In dit gesprek bespreekt u uw vraag en denkt u samen na over mogelijke oplossingen. Soms liggen de oplossingen op een ander vlak dan waar u in eerste instantie aan denkt. Samen met de consulent kijkt u naar wat u zelf kunt, welke mensen in uw omgeving kunnen helpen en welke andere oplossingen in de gemeente beschikbaar zijn.     

Als u het prettig vindt mag er een vertrouwd persoon bij het gesprek aanwezig zijn, zoals een familielid of de cliëntondersteuner vanuit Sociaal Werk De Kop.

Ondersteuningsplan

Na het persoonlijke gesprek ontvangt u van de consulent een ondersteuningsplan. Hierin is samengevat wat u samen heeft besproken en welke oplossingen voor uw situatie mogelijk zijn. Ook staat in dit plan wat u zelf kunt doen en wat de gemeente eventueel voor u gaat doen.

Het aanvragen van de hulp

Na de onderzoeksfase van maximaal 6 weken kunt u (als dit nodig is) een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen. Binnen 2 weken na uw aanvraag ontvangt u een besluit waarin staat of, en welke zorg u ontvangt.