Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we maatwerkvoorzieningen aan. U kunt hiervoor terecht bij onze consulenten. Om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, komen zij het liefst bij u thuis. Dat is niet verplicht. Als u dit gesprek liever in het gemeentehuis heeft, kan dat natuurlijk ook.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is hulp voor u persoonlijk en afgestemd op uw situatie. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, een hulpmiddel zoals een scootmobiel of een aanpassingen in uw woning. Meer informatie.

Zorgaanbieders en persoonsgebonden budget (pgb)

U krijgt deze zorg van zorgaanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’. Soms is ‘zorg in natura’ niet de beste oplossing en kunt u beter zelf zorg inkopen. U krijgt hiervoor dan een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor een pgb-aanvraag moet u zelf een pgb-plan (pdf, 309 KB) indienen. In het pgb-plan omschrijft u hoeveel budget nodig is voor een maatwerkvoorziening en waaraan het geld precies wordt besteed. Het goed beheren van een pgb vraagt bepaalde vaardigheden. Zo moet u onder meer in staat zijn om een overzichtelijke administratie bij te houden, zelf zorgverleners te kiezen en de kwaliteit van de geleverde zorg te bewaken. Maar u moet ook contacten kunnen onderhouden met de gemeente en (zorg)instanties. Daarom kijken we bij het beoordelen van uw aanvraag ook of u deze vaardigheden heeft. Meer hierover leest u in de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid.

Meer informatie over het pgb vindt u ook in de Wmo-verordening. Deze is per 1 januari 2020 gewijzigd. We hebben voor u op een rijtje gezet wat er is veranderd in de Wmo-verordening (pdf, 338 KB).

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor een ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit geldt bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden. U betaalt maximaal € 19,00 per huishouden per maand. Bij het berekenen van uw eigen bijdrage wordt dan niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze consulenten. Dat kan via het contactformulier, telefoonnummer 14 0521, of e-mail consulenten@steenwijkerland.nl
Lees ook de folder over de Wmo (pdf, 215 KB) voor meer informatie.