Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we maatwerkvoorzieningen aan. U kunt hiervoor terecht bij onze consulenten. Om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft, komen zij het liefst bij u thuis. Dat is niet verplicht. Als u dit gesprek liever in het gemeentehuis heeft, kan dat natuurlijk ook.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is hulp voor u persoonlijk en afgestemd op uw situatie. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, beschermd wonen, een hulpmiddel zoals een scootmobiel of een aanpassingen in uw woning. Meer over hulp en/of ondersteuning.

Zorgaanbieders en persoonsgebonden budget (pgb)

U krijgt deze zorg van zorgaanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’. Soms is ‘zorg in natura’ niet de beste oplossing en kunt u beter zelf zorg inkopen. U krijgt hiervoor dan een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor een pgb-aanvraag moet u zelf een pgb-plan (pdf, 293 KB) indienen. In het pgb-plan omschrijft u hoeveel budget nodig is voor een maatwerkvoorziening en waaraan het geld precies wordt besteed. Het goed beheren van een pgb vraagt bepaalde vaardigheden. Zo moet u onder meer in staat zijn om een overzichtelijke administratie bij te houden, zelf zorgverleners te kiezen en de kwaliteit van de geleverde zorg te bewaken. Maar u moet ook contacten kunnen onderhouden met de gemeente en (zorg)instanties. Daarom kijken we bij het beoordelen van uw aanvraag ook of u deze vaardigheden heeft. Meer hierover leest u in de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid.

Meer informatie over het pgb vindt u ook in de Wmo-verordening.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor een ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit geldt bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden. U betaalt maximaal € 20,60 per huishouden per maand. Bij het berekenen van uw eigen bijdrage wordt dan niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl

Uw mening is belangrijk

Wij vinden het belangrijk om te weten of u tevreden bent als u gebruik maakt van een voorziening vanuit de Wmo. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. 

Verder is het ook vanuit de wet zo geregeld dat we hier elk jaar onderzoek naar moeten doen.  
Dit onderzoek noemen wij het cliëntervaringsonderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door ZorgFocuZ. 
Dit onderzoeksbureau heeft daarvoor een aantal persoonlijke gegevens nodig, zoals uw adres en de naam van uw zorgaanbieder. 

U mag zelf bepalen of u aan het onderzoek meedoet.
Wilt u niet dat we uw gegevens aan het onderzoeksbureau doorgeven? Geef dit dan via de mail aan ons door via backoffice.sd@steenwijkerland.nl 

De uitkomsten van het laatste cliënttevredenheidsonderzoek vindt u op de website van Waarstaatjegemeente.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze consulenten. Dat kan via het contactformulier zorg, telefoonnummer 14 0521, of e-mail consulenten@steenwijkerland.nl.
Lees ook de folder over de Wmo (pdf, 777 KB) voor meer informatie.