Over gezondheid

Wat vinden we belangrijk als het om gezondheid gaat? Waar liggen de komende jaren onze prioriteiten? Dát staat in het Steenwijkerlands gezondheidsbeleid voor de jaren 2023 – 2026 waar inwoners en organisaties over konden meepraten. Nu is het tijd voor de volgende stap. Want, hoe gaan we dat in de praktijk doen? Wat gebeurt er al, wat moeten we meer of anders doen en wie kan daarin een rol spelen.

Praat, denkt en doet u mee? Op woensdag 11 oktober 2023 organiseren we een bijeenkomst in MFC Dalzicht (van 19.15 tot 21.30 uur) om samen te kijken hoe we onze prioriteiten kunnen vertalen naar een concreet uitvoeringsplan. Op woensdag 8 november geven we een vervolg aan wat we op 11 oktober met elkaar afspreken. U kunt zich nu al voor beide bijeenkomsten aanmelden. 

Aanmelden voor 11 oktober en 8 november 

Bent u er ook bij op 11 oktober en 8 november? U kunt zich digitaal aanmelden via onderstaand formulier, bij voorkeur voor beide dagen. Kunt u niet op beide dagen aanwezig zijn, dan kunt u zich ook voor een van de twee bijeenkomsten opgeven.   

Aanmelden voor 11 oktober en 8 november

Wat ging hieraan vooraf

Moeten er meer gebieden rookvrij worden? Willen we meer groen in de wijk omdat we weten dat dit minder stress oplevert? Gaan we ‘elkaar ontmoeten’ stimuleren? Allemaal vragen die te maken hebben met gezondheid. De antwoorden op dit soort vragen zijn belangrijk om keuzes te kunnen maken. 

Om meningen en ideeën op te halen, organiseerde de gemeente op woensdag 10 mei een avond over gezondheid. Tijdens die avond werd op basis van verschillende onderzoeken en monitors een beeld geschetst van hoe we er in Steenwijkerland voor staan als het om gezondheid gaat. Belangstellenden gingen in groepen met elkaar in gesprek. Belangrijke vragen daarbij waren: wat betekent gezondheid voor u? En wat hebben we daarvoor nodig?

Contact

Heeft u naar aanleiding van dit verslag opmerkingen, vragen of suggesties? Bel of mail ons dan gerust. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 of door te mailen naar sandra.marseille@steenwijkerland.nl.  

Uitnodiging bijeenkomst over gezondheid - 11 oktober en 8 november
U kunt ook de uitnodiging bijeenkomst over gezondheid (pdf, 885 KB) downloaden.

Documenten