Mieren, muizen, ratten, wespen en marterachtigen

Op deze pagina geven we u informatie over wat u kunt doen bij overlast of hinder van mieren, muizen, ratten, wespen, steenmarters en boommarters.

Overlast van dieren op openbaar terrein

Heeft u last van ongedierte in uw omgeving en is dit op openbaar terrein? Bijvoorbeeld muizen, mieren, ratten of wespen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521. Wij onderzoeken dan de situatie en gaan zonodig over tot bestrijding.

Overlast van dieren op eigen terrein

Heeft u last van ongedierte op eigen terrein, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij adviseren om een erkend ongediertebestrijdingsbedrijf in te schakelen.

Mieren

De gemeente onderneemt geen actie. U kunt zelf mierenlokdozen of andere producten toepassen.

Muizen

De gemeente onderneemt geen actie. U kunt zelf muizenvallen plaatsen of speciale voerdozen met bestrijdingskorrels.

Ratten

We onderscheiden drie soorten ratten: de muskusrat, de beverrat en de bruine rat. Op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta leest u hoe u de verschillende ratten herkent.

  • Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan zo snel mogelijk bij Waterschap Drents Overijsselse Delta via het contactformulier of telefonisch via nummer 088-2331200.
  • Heeft u een bruine rat gezien? Dan is de bestrijding afhankelijk van de locatie. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Heeft u de rat gezien in de openbare ruimte, dan kunt u hiervan online melding doen bij de gemeente of bellen via telefoonnummer 14 0521.

Wespen

Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen eigen terrein en de openbare ruimte. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor het beperken of bestrijden van overlast. Overlast in de openbare ruimte kunt u online melden bij de gemeente of bellen via telefoonnummer 14 0521.

Steenmarters en boommarters

De steenmarter en boommarter zijn beschermde diersoorten. Wij hebben daarom geen rol bij het bestrijden van de overlast die deze dieren veroorzaken. Wij adviseren u om voor antwoorden op uw vragen over overlast door marterachtigen de websites van EcoNatura en de Zoogdiervereniging te raadplegen.