Jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid is een geel bloeiende plant die veelal voorkomt in grasvelden. De plant lijkt op andere planten die niet schadelijk zijn voor mens of dier. Zelf is de plant belangrijk voor veel insecten; die halen er veel nectar uit. De plant verspreidt zich door zaad, dat door de wind wordt meegevoerd. Zaden kiemen alleen op open plekken. In een dichte grasmat kunnen zaden niet kiemen.

Jakobskruiskruid, jonge plant     Bloeiwijze Jakobskruiskruid     Bloeiende Jakobskruiskruid

Gevaren

Wanneer de plant in grote hoeveelheden wordt gegeten kan het giftig zijn voor vee. Wanneer de plant gedroogd is (hooi) kan vee de giftige stoffen niet herkennen en krijgt het de alkaloïden binnen. Aangezien sommige insectensoorten juist die betreffende alkaloïden voor hun stofwisseling nodig hebben, maakt dat er nogal wat insectensoorten op Jakobskruiskruid voorkomen. (* bron Flora van Nederland)

Bestrijden

De bermen in Steenwijkerland worden meestal gemaaid vóór de plant is uitgebloeid. Hierdoor vindt verdere verspreiding door zaden niet plaats.

Wat kunt u zelf doen?

Treft u Jakobskruiskruid aan dan kunt het ook uitsteken en in de groene container afvoeren.