Veelgestelde vragen over speelplekken

Heeft u een vraag over het onderhoud van een speelplek of speeltoestel? Kijk dan eerst op deze pagina.

Er is iets kapot. Wat nu?

Is er iets kapot? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door, u kunt dit online melden. Mankementen die gevaar op (kunnen) leveren, lossen we zo spoedig mogelijk op. Voor de overige meldingen zetten we binnen vijf werkdagen een actie uit om het probleem op te lossen.

Melding doen

Kan er een extra speeltoestel worden geplaatst op de speelplek bij mij in de buurt?

Alle informatie over het opwaarderen van een speelplek vindt u op de pagina Ik heb een wens of idee voor een speelplek.

Wat doet de gemeente aan onderhoud op een speelplek?

Speeltoestellen inspecteren we om de 8-10 weken. Deze inspectie is een controle op de stabiliteit en sterkte van het toestel en de gesteldheid van de ondergrond. Jaarlijks huren we een extern inspectiebedrijf in om een technische inspectie te houden. Bij deze inspectie kijkt het bedrijf naar de aanwezigheid van slijtage, houtrot en roest en ze controleren of tussentijdse reparaties juist zijn uitgevoerd.

Voor de dagelijkse inspectie (op onder andere vandalisme) is de betrokkenheid van u als omwonende erg belangrijk. Inwoners zijn en blijven de ogen en oren van de speelplek. Mankementen kunt u online melden.

Melding doen

De vervanging van speeltoestellen gebeurt op basis van leeftijd en technische staat. Per speeltoestel beoordelen we in het veld of we deze moeten vervangen.

Wat kan ik zelf doen op de speelplek?

Het is belangrijk dat speelplekken en speeltoestellen veilig en schoon zijn. Daarom een aantal tips die ervoor zorgen dat de speelplekken een fijne plek zijn om te spelen.

  • Neem (zwerf)afval mee naar huis en gooi het thuis in de afvalbak.
  • Loop zo nu een dan een rondje over de speelplek en check of de speeltoestellen geen visuele mankementen hebben. Eventuele mankementen kunt u online melden.

Melding doen

  • Speeltoestellen die onder bomen staan, worden na verloop van tijd ‘groen’. Het schoonmaken van deze speeltoestellen is geen probleem. Een sopje met allesreiniger doet wonderen.
  • Hark het zand onder een toestel een keertje aan. Zo blijft dit goed los, heeft onkruid geen kans en kunt u eenvoudig de viezigheid eruit halen.
  • Organiseer een keer een spelletjesmiddag op de speelplek om de speelplek ‘op de kaart te zetten’ en andere kinderen en ouders te ontmoeten.
  • Laat uw hond niet poepen of loslopen op een speelplek of trapveld.

Werkzaamheden met betrekking tot het daadwerkelijke onderhoud van een speelplek zijn ook mogelijk. Denk hierbij aan het maaien van de speelplek en het onderhoud van eventuele plantsoenen. Neem in dat geval contact op met onze beheerder speelvoorzieningen via telefoonnummer 14 0521.

Ik heb overlast van honden(poep) op een speelplek

Hondenpoep op een speelplek of trapveld is heel vervelend en vies. Op speelplekken en trapvelden zijn honden daarom niet welkom. Bij constatering door een toezichthouder kan een boete worden uitgedeeld. Dit is geregeld via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is onderdeel van het hondenbeleid dat iedere hondenbezitter hoort te kennen. Bij speelplekken en op andere plekken in de openbare ruimte plaatsen we geen borden met ‘verboden voor honden’. Daar waar een hond los mag lopen (de zogenaamde hondenlosloopterreinen) staan wel borden.

Heeft u overlast van hondenpoep op de speelplek? Probeer dan eerst zelf de hondenbezitter erop aan te spreken. Vaak is men zich niet bewust van de overlast die hun hond(enpoep) geeft. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een verzoek tot handhaving aanvragen, u kunt dit online melden.

Melding doen

Ik heb overlast van (hang)jeugd op de speelplek

Geluiden van spelende kinderen horen thuis in de openbare ruimte. Niet altijd houden de, vaak wat oudere, jongeren rekening met omwonenden. Met name in de avonduren kan dit worden ervaren als (geluids)overlast. Probeer eerst de jongeren zelf (en eventueel hun ouders) erop aan te spreken. Vaak zijn de jongeren zich niet bewust van het lawaai dat ze maken en zijn ze zonder problemen bereid hun volume wat te dempen.

Lukt dit niet, geef dit dan aan ons door. U kunt dit online melden. Bij (ernstige) overlast kan de speel- of sportplek worden meegenomen in de ronde van Sociaal Werk De Kop (jongerenwerk). Op deze manier wordt de jongerengroep gemonitord en kan het gesprek worden aangegaan.

Melding doen

Waarom ligt er zand onder een speeltoestel?

Tot een hoogte van 1,5 meter is een ondergrond van gras voldoende. Zodra de valhoogte bij een speeltoestel hoger is dan 1,5 meter, is een valdempende ondergrond verplicht. Valdempend zand heeft een prima valdempende werking en past qua uitstraling goed op een speelplek. Ook zijn de aanschaf- en onderhoudskosten voor zand vele malen lager dan voor bijvoorbeeld rubberen tegels.

Helaas doen katten ook hun behoefte in deze zandondergronden. Deze overlast van katten is moeilijk op te lossen. Katten laten zich niet sturen en ze vinden zand aantrekkelijk om hun behoefte in te doen.

Mag ik zelf een speeltoestel plaatsen?

Nee, dat mag niet. Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Deze wet regelt de veiligheid van speeltoestellen. Speeltoestellen in de openbare ruimte zijn hiervoor speciaal gemaakt en gekeurd.

Een middag een trampoline op het grasveld of bij warm weer een zwembadje is geen probleem. Belangrijk is dan dat een volwassene toezicht houdt en dat u de boel ’s avonds weer opruimt.

Kan er een afvalbak op de speelplek geplaatst worden?

We plaatsen geen afvalbak op een speelplek. Maar er is 1 uitzondering. Als de buurt bereid is de afvalbak te legen en het afval thuis te verzamelen in een grote zak, dan kan er een afvalbak worden geplaatst. De grote verzamelzak halen we, als deze vol is, na een telefoontje op en ruilen we om voor een nieuwe zak.

De ervaring leert echter dat afvalbakken vaak meer rommel aantrekken dan dat ze ‘oplossen’. Helaas ligt deze rommel dan vaak naast de afvalbak in plaats van erin. Ook is vaak de hoeveelheid afval in een afvalbak op een speelplek maar minimaal.

Waar kan ik het speelplekkenbeleid van de gemeente Steenwijkerland vinden?

De gemeenteraad heeft in januari 2014 het meerjarenplan Spelen vastgesteld. De samenvatting van het speelplekkenbeleid geeft in het kort weer wat de ambities zijn op het gebied van spelen en speelvoorzieningen.