Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen of vernieuwen bij de gemeente. Houd hierbij uw huidige gehandicaptenparkeerkaart bij de hand.

Benodigde stukken

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart

  • moet u minder dan 100 meter kunnen lopen;
  • moet de situatie minimaal een half jaar bestaan;
  • bent u bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel;
  • bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan, tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of is deze gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie vraagt om uw oude kaartnummer, kunt u dat opvragen bij de gemeente. Van de politie ontvangt u een proces-verbaal. U heeft het proces-verbaal nodig voor de aanvraag van een vervangende kaart bij de gemeente. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de politie in Nederland.

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.

Kosten

In het tarievenoverzicht burgerzaken kunt u bekijken welke kosten er verbonden zijn aan het aanvragen of vernieuwen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Vragen

Voor meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitgelicht