Maaibeleid gemeente Steenwijkerland

Maaien doen we voor meerdere doelen. Voor de verkeersveiligheid. En om ervoor te zorgen dat het leven van dieren en planten in evenwicht blijft (biodiversiteit). Bermen en bloemrijke groenstroken worden steeds meer met ‘rust’ gelaten.

Eerder lieten we het gras na het maaien liggen. Nu voeren we al het gras van bermen en bloemrijke groenstroken af. De bodem verandert. Er gaan andere soorten groeien. Hierdoor zie je steeds meer verschillende soorten bloemen en kruiden. Dit is goed voor onder andere wilde bloemen en planten, vlinders, bijen en vogels. 

Bermen 

In Steenwijkerland liggen veel wegen en fietspaden. Langs deze wegen en paden ligt ongeveer 250 hectare aan bermen. We maaien de meeste bermen 2 keer per jaar, 1 keer in mei/juni en 1 keer in september/oktober. Door minder te maaien komen er steeds meer bermen met bloemen. Bermen bij rotondes en kruispunten maaien we vaker. Zo voorkomen we onveilige situaties in het verkeer.

De bermen zien er niet alleen mooi en natuurlijk uit. De bloemrijke bermen zijn ook belangrijk als voedsel voor insecten. En bloemrijke bermen verbinden verschillende natuurgebieden en leefomgevingen met elkaar. Een bloemrijke berm is een ‘snelweg voor insecten’. Ook trekken de bermen de natuurlijke vijanden aan van de eikenprocessierups. Dit is een rups die soms voor overlast kan zorgen.

Bloemrijke groenstroken 

Wat zijn bloemrijke groenstroken? Dit is gras en groen waarin veel verschillende bloemen en kruiden leven. Welke soorten er groeien, hangt af van bijvoorbeeld de bodem.

Ook bloemrijke groenstroken maaien we 2 keer per jaar. In mei/juni en in september/oktober. Het maaisel voeren we af. Rondom bomen en obstakels zoals bankjes en verkeersborden maaien we een cirkel. Zo voorkomen we beschadigingen.

Voedselarme gronden maaien we maar 1 keer per jaar. Zit er weinig stikstof en fosfaat in de grond? Dan is de grond voedselarm. Op deze grond groeien andere plantsoorten. Voorbeelden van voedselarme gronden zijn:

  • Het terrein bij Zuidwester in Steenwijk;
  • De bermen bij de carpoolplek aan de Meppelerweg;
  • De bermen bij de oprit A32 Steenwijk-Zuid.

Voor veel kruiden en bloemen is maaien in mei of juni te vroeg. Door toch te maaien voeren we ongewenste soorten zoals witbol en glanshaver af voordat ze zaden verspreiden. Zo komen de zaden niet op de grond én voeren we voedingsstoffen af. En dat is weer goed voor ontwikkeling van kruiden en bloemen. Die bloeien een maand later alsnog.

Tijdens het maaien slaan we gedeeltes over. Gefaseerd maaien noemen we dat. Zo verdwijnt het leefgebied van dieren niet helemaal. Bloeiende bloemen blijven voor minimaal 30% staan, zodat ze uitzaaien. Zo zorgen we dat er het hele seizoen iets bloeit.

Bloemrijke groenstrook aan de Vendelweg in Steenwijk 
Bloemrijke groenstrook aan de Vendelweg in Steenwijk

Gazons (in speeltuinen)

Een gazon bestaat uit gras en heeft een gebruiksfunctie. Er wordt op gespeeld of op ontspannen. Gazons maaien we daarom ook vaker dan bermen en bloemrijke groenstroken. Hoe vaak het gras gemaaid wordt, hangt af van de groei. In de winter maaien we het gras niet. Tussen april en oktober maaien we ongeveer een keer per week. Het maaisel laten we liggen. Rondom obstakels zoals bankjes en verkeersborden en rondom bomen wordt een kleine cirkel niet gemaaid.

Voorbeelden van gazons zijn:

  • Het grasveld in Rams Woerthe;
  • De grasvelden in Oostermeenthe.

Sloten 

De gemeentelijke sloten maken we schoon tussen half september en begin november.

Maaien met aandacht voor insecten en kruiden  

In 2023 startten we met een nieuwe manier van maaien. Bovenop de maaier ligt een buis met gaten. Hieruit wordt lucht vóór de maaier geblazen. Die lucht blaast insecten weg. Daardoor komen ze niet in de maaier. Zo zorgen we voor minder sterfte onder insecten, meer kruiden en meer biodiversiteit! 

Innovatie met geblazen lucht op de maaimachine 
Lucht blaast voor de maaimachine insecten weg

Doe de ‘Wilde Bloemen BINGO’! 

Kent u de paardenbloem? Vast wel. Want die is vaak te zien in het wild. Of misschien ook wel in uw eigen tuin. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer bloemen. In onze gemeente barst het ervan. Het zijn er zoveel dat we er een BINGO-kaart van hebben gemaakt. Leuk om samen met bijvoorbeeld uw kinderen op zoek te gaan naar de bloemen op de kaart. De bloemen die op de kaart staan, bloeien tussen april en oktober. U kunt de BINGO-kaart downloaden (pdf, 514 KB) en zelf printen. Kruist u de BINGO-kaart vol?

Meer informatie

Meer weten over wat de gemeente doet voor de biodiversiteit? Lees er meer over op de pagina openbaar groen en biodiversiteit. De veelgestelde vragen kunt u lezen op de pagina veelgestelde vragen over bomen, gras en parken. Wilt u zelf ook meer doen? Kijk voor tips in eigen tuin op de pagina tips voor meer biodiversiteit in eigen tuin.