Veelgestelde vragen over bomen, gras en parken

Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?

Het gazon in onze gemeente onderhouden we op beeldkwaliteit 'basis'. Dit betekent dat het gras niet hoger dan 7 cm mag zijn. Bij obstakels (zoals bomen, verkeersborden en bankjes) mag het gras niet hoger zijn dan 17 cm. Is het gras hoger? Dan kunt u dat online melden. Geef aan dat het gras te hoog is. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Wanneer worden de bermen gemaaid?

We maaien de bermen 2 keer per jaar. De eerste keer in juni, de tweede ronde start in september. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Wanneer worden de hagen gesnoeid?

Hagen die van de gemeente zijn onderhouden we op beeldkwaliteit 'basis'. In het Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte (pagina 16) ziet u hoe dat eruit ziet. Ziet een haag er niet uit zoals zou moeten? Doe dan een online melding.

Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?

Dit kunt u online melden. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Er groeien struiken over de weg of de stoep. Wat kan ik doen?

Als de struiken storend over de weg of het trottoir groeien dan kunt u dit online melden. Het moet wel gaan om struiken van de gemeente. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?

Als gemeente zijn we eigenaar van de bomen in de openbare ruimte. Wij onderhouden en controleren deze bomen.

We controleren elke boom eens in de vijf jaar. Bomen met problemen controleren we elk jaar. Een boom kan schimmel hebben, verkeerd aangegroeide takken hebben of staan op een plek waar veel mensen komen. De controle doen we zelf. Boomverzorgers doen meestal het onderhoud.

Op de pagina boombeheer leest u informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Kappen jullie een gemeentelijke boom als ik last heb van blad, vruchten of schaduw?

Nee, wij kappen deze boom niet om deze redenen.