Veelgestelde vragen over wegen, bermen en openbare verlichting

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over wegen, bermen en openbare verlichting.

Wanneer vindt onderhoud aan de weg plaats?

We inspecteren iedere twee jaar de kwaliteit van alle wegen in de gemeente. Het budget voor wegonderhoud is niet onbeperkt, daarom stellen we prioriteiten. Jaarlijks stellen we een onderhoudsplan voor de gemeentelijke wegen op. Heeft u een opmerking over een weg, dan kunt u dat online melden.

Wanneer worden de gaten in de bermen hersteld?

In de jaargetijden met veel neerslag ontstaat nogal eens schade aan de bermen, vooral langs de smallere wegen. Gaten in de berm kunnen gevaarlijk zijn. De schade kunnen we alleen bij droger weer herstellen, meestal is dit vanaf eind april of begin mei. Soms kiezen we ervoor om de berm te verharden. Dit is een duurdere oplossing die we daarom niet overal kunnen toepassen. Heeft u een opmerking over een berm, dan kunt u dat online melden.

Wat zijn de spelregels voor het schoonhouden van de weg?

Modder op de weg is een jaarlijks terugkerende vorm van overlast. Vooral tijdens de oogst van landbouwgewassen in de natte herfstmaanden. Grond, zand en klei dat via de banden van landbouwvoertuigen op de verharding terecht komt, zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg. Boeren en loonbedrijven die de oogst van het land halen, zijn verplicht om tijdens de werkzaamheden zogenoemde 'modderborden' te plaatsen en de weg schoon te maken. De borden waarschuwen andere weggebruikers voor slipgevaar.

Voor het schoonhouden van de weg zijn een aantal spelregels opgesteld:

  • Voorkom vervuiling van de weg door modder van de machine, tractor en wagen te verwijderen voordat u de weg oprijdt. Wie de weg vervuilt is verantwoordelijk (en aansprakelijk!) voor eventuele gevolgen;
  • Is vervuiling niet te voorkomen, informeer dan tenminste 24 uur van tevoren de wegbeheerder van de gemeente en plaats waarschuwingsborden. Landbouwers en loonbedrijven moeten zelf voor waarschuwingsborden zorgen;
  • Maak na de oogst de vervuilde weggedeelten zo snel mogelijk schoon. Is vegen niet genoeg? Spuit het dan schoon;
  • Als de modder is opgeruimd, verwijder dan direct weer de borden.

Ook in andere gevallen van vervuiling van de weg, zoals bij het verliezen van lading of het lekken van olie of andere vloeistoffen, is de vervuiler verantwoordelijk voor het schoonmaken van de weg. De vervuiler kan aansprakelijk worden gesteld bij schade en ongevallen als gevolg van het niet naleven van deze spelregels.

Bent u getuige van vervuiling van de weg, en waarschuwt de vervuiler zelf niet het overige verkeer of maakt de vervuiler de weg niet schoon? Geef dit dan door aan de politie.

Hoe kan ik melden dat er een lantaarnpaal kapot is?

U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder verhelpt de storing binnen 10 werkdagen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.