Attestatie de vita

Heeft u voor een buitenlandse instantie, zoals een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie, een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Voor gebruik in Nederland heeft u een bewijs van in leven zijn nodig.

De attestatie de vita wordt opgemaakt in 2 talen: Nederlands en Frans. In de bijlage staat de vertaling in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks

Aanvragen

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een attestatie de vita.

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.

Kosten

€ 13,40