Attestatie de vita

Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent. De attestatie de vita is bedoeld voor buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u meestal een bewijs van in leven zijn nodig.

De attestatie de vita wordt opgemaakt in 2 talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks

 

 

Aanvragen

U maakt een afspraak voor het aanvragen van een attestatie de vita.

Afspraak maken

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.

Kosten

In het tarievenoverzicht burgerzaken kunt u bekijken welke kosten er verbonden zijn aan het aanvragen van een attestatie de vita.