Bewijs van in leven zijn

Heeft u voor een Nederlandse instantie, zoals een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij, een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Voor buitenlandse instanties heeft u een attestatie de vita nodig.

Aanvragen

U kunt een afspraak maken om een bewijs van in leven zijn aan te vragen.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Indien van toepassing: de brief van het pensioenfonds.
  • Als u een bewijs van in leven zijn voor uw minderjarige kind wilt afhalen, hoeft uw kind daarbij niet aanwezig te zijn.

Kosten

€ 6,70

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.