Algemeen

Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad, in zijn vergadering van 26 maart 2024, de Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland 2024 heeft vastgesteld. In deze verordening worden regels gesteld over de ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties in de gemeente Steenwijkerland. De verordening vervangt de Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland d.d. 16 november 2010.
De verordening is op 5 april 2024 bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2024, nummer 145099 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is op 6 april 2024 in werking getreden.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Bakour, M.E., 08-04-1994, per 07-03-2024 (voornemen)

T/m 28-05-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.