Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Langesloot 11c Zuidveen’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 26 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Langesloot 11c Zuidveen’ ongewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van één vrijstaande woning aan de Langesloot 11c te Zuidveen.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt