Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet-vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen: Blokzijl, Kanaalweg 4, spuiten onderdelen van luxe jachten (9-2-2024) Wanneperveen, Zomerdijk 20, realiseren waterstof opslagplaats (102kg/4800liter) als reserve brandstof voor volledig elektrisch aangedreven werkschip met brandstofcel op waterstof (20-2-2024) Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.