Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44b, onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen (4-3-2024)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44b, opslaan goederen binnen agrarisch loonbedrijf (4-3-2024)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44b, plaatsen dieseltank (4-3-2024)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.